Naar home

Tjoenermarke

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met de openbare ruimte in de wijk Tjoenermarke in Diepenveen.

De Tjoenermarke is gebouwd in de jaren 1980. De straten en het groen in de wijk zijn inmiddels aan onderhoud toe. Hoe kunnen we de wijk aantrekkelijk houden, nu én in de toekomst? Daar hebben we u als buurtbewoner bij nodig.

 

Thema's

Bij de nieuwe inrichting van Tjoenermarke staan deze 4 thema’s centraal:

  1. speel- en ontmoetplekken;
  2. verbetering van de toegankelijkheid én verkeersveiligheid;
  3. beter te beheren groenvoorzieningen;
  4. maatregelen tegen overvloedige regen én tegen droogte.

 

Ontwerpproces Tjoenermarke

In 2020 hebben we het voorlopig ontwerp voor de Tjoenermarke gepresenteerd. U als bewoner kon ideeën inbrengen. Het ontwerp hebben we verder uitgewerkt naar een definitief groen-ontwerp (pdf, 2,5 MB) en een definitief civiel-ontwerp (pdf, 3 MB).

In de ontwerpen staan op sommige plaatsen rode kruisjes. De betekenis hiervan staat niet in de legenda. Het gaat hier om bomen die weg gaan, of ondertussen al weg zijn. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van beheer en niet van het project. 

 

Voortgang

Afgelopen maanden zijn we bezig geweest met de verdere voorbereidingen van de werkzaamheden in de wijk Tjoenermarke. Aannemer NTP gaat aan het werk met de 1e percelen voor het jaar 2022. Begin mei 2022 starten de werkzaamheden aan het Speelplein en Plein Bernard Dapperstraat. Ook zijn er verschillende werkzaamheden aan de Reiner Zwaeffkenstraat en de Nieuwe aanleg. Bewoners krijgen hierover een brief.

 

Opname woningen

Voorafgaand aan de werkzaamheden, waarschijnlijk begin april, komt er een 0-meting. Adviesbureau Lengkeek doet deze 0-meting van de woningen rondom de werkzaamheden van de 1e percelen. Bestaande schades aan woningen worden op deze manier in beeld gebracht. Meer informatie krijgen bewoners via een brief.

 

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden voeren we uit in fasen, verspreid over meerdere jaren. Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de vorige planning. Het gaat om de uitvoeringsperiode van de Melchior van Brielstraat, J. van Twickelstraat en de Stijne van Sallandstraat.

In de planning op de kaart (pdf, 265 KB) ziet u welk gebied wanneer op de planning staat voor uitvoering. De planning is onder voorbehoud.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp? Neem dan contact op met meneer Schutte:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.