Logo Deventer wordt nóg knapper!

Spijkerpad

In 2020 is de gemeente Deventer gestart met de voorbereidingen voor een reconstructie van het Spijkerpad. Dit proces heeft een poos stil gelegen. Ondertussen is gewerkt aan een profiel voor de hele wijk Tuindorp en is het project van de straat weer opgepakt.

Gedurende het project bleek dat het riool aan vervanging toe is, met name in het noordelijke deel van het Spijkerpad (het stuk vanaf de Van Hetenstraat tot aan de Nilandstraat). Het riooltracé in het zuidelijke deel (Nilandstraat tot aan Van Hagendoornstraat) is nog niet zo lang geleden nagekeken en is in goede staat.

Vanaf de Van Hetenstraat tot en met de Hagedoornstraat wordt de hele straat opengebroken. De oude waterleiding van asbest-cement wordt vervangen door een nieuwe leiding. De aansluitingen van het Spijkerpad/ Van Hetenstraat en Spijkerpad/Hagedoornstraat worden verhoogd met plateaus. De bomen worden vervangen door nieuwe.

 

Terugkoppeling bewonersavond

Op maandag 21 november 2022 was er een bewonersavond. Tijdens deze inloopbijeenkomst kon u tekeningen bekijken van de inrichting. Ook was er de mogelijkheid om te praten met de ontwerpers en mensen van de techniek.

Tijdens de avond zijn er verschillende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Deze hebben wij verzameld, en voorzien van een antwoord. Zie hiervoor de pagina Opmerkingen en vragen over project Spijkerpad.

 

Planning

Rond maart 2023 willen wij een aannemer bekend hebben. De werkzaamheden kunnen dan rond april/mei 2023 beginnen. De definitieve planning volgt zodra de aannemer bekend is.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven aan Wendy Buitenhuis:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.