Naar home

Spijkerpad

In 2020 is de gemeente Deventer gestart met de voorbereidingen voor een reconstructie van het Spijkerpad. Dit proces heeft een poos stil gelegen. Ondertussen is gewerkt aan een profiel voor de hele wijk Tuindorp en is het project van de straat weer opgepakt.

Gedurende het project bleek dat het riool aan vervanging toe is, met name in het noordelijke deel van het Spijkerpad (het stuk vanaf de Van Hetenstraat tot aan de Nilandstraat). Het riooltracé in het zuidelijke deel (Nilandstraat tot aan Van Hagendoornstraat) is nog niet zo lang geleden nagekeken en is in goede staat.

Vanaf de Van Hetenstraat tot en met de Hagedoornstraat wordt de hele straat opengebroken. De oude waterleiding van asbest-cement wordt vervangen door een nieuwe leiding. De aansluitingen van het Spijkerpad/ Van Hetenstraat en Spijkerpad/Hagedoornstraat worden verhoogd met plateaus. De bomen worden vervangen door nieuwe.

 

Uitnodiging maandag 21 november

We nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst in de Koningskerk op maandag 21 november 2022. U kunt daar terecht tussen 19.00 en 20.30 uur. We laten u met tekeningen zien hoe de inrichting gaat worden. U kunt dan ook praten met de ontwerpers en mensen van de techniek.

 

Planning

Vóór het einde van 2022 willen we een aannemer bekend hebben, die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden starten begin 2023.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven aan Monique van Bekkum:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.