Logo Deventer wordt nóg knapper!

Bronsinklaan

De gemeente heeft in 2022 de werkzaamheden aan de Bronsinklaan fase 1 uitgevoerd. In 2024 wordt naar verwachting fase 2 uitgevoerd. Bewoners kunnen reageren op het voorlopig ontwerp voor fase 2.

 

Voorlopig ontwerp

Voordat de werkzaamheden in fase 2 kunnen starten, zijn er eind november 2023 een aantal proefsleuven gegraven om te zien waar kabels en leidingen liggen. Met de informatie die dat opleverde, is het voorlopig ontwerp afgerond. De bewoners van het weggedeelte waar in fase 2 wordt gewerkt, hebben de mogelijkheid te reageren op het voorlopig ontwerp. Zij ontvingen daarvoor een brief en konden tot en met 8 januari 2024 reageren op het voorlopig ontwerp (pdf, 2,5 MB).

 

Definitief ontwerp

Van bewoners is een aantal reacties ontvangen. Niet alle reacties, maar waar mogelijk zijn de reacties verwerkt in het definitieve ontwerp (pdf, 2,5 MB). De belangrijkste aanpassingen zijn dat de boom die eerst voor nr. 74 geplant zou worden, geplant wordt voor nr. 72. Ook komt er een boom voor de nummers 71 en 73, ter vervanging van eerder gevelde bomen.

Het definitieve ontwerp wordt nu verwerkt tot een uitvoeringsontwerp. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt nu een aannemer gezocht. Het project verloopt tot nu toe volgens planning.

 

Bomen

De bestaande bomen in de Bronsinklaan worden verwijderd en nieuwe bomen worden geplant. Bomen die beter passen bij de straat. Bij de keuze van de nieuwe bomen is rekening gehouden met de ruimte die de boom nodig heeft om goed te groeien.

Er is nu veel schade aan de stoepen en het asfalt. Dat komt doordat de wortels van de bomen van onderen er tegen aan duwen. Dat heet wortelopdruk. De wortelopdruk zorgt voor een rommelig straatbeeld. Ook is de straat door de vele hobbels niet goed toegankelijk meer voor bijvoorbeeld rolstoelen, kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. De gemeente onderzoekt nog welke bomen eventueel kunnen blijven staan in de nieuwe situatie.

 

Parkeren

De parkeerplaatsen worden vernieuwd, zodat ze voldoen aan de regelgeving. De verwachting is dat er in fase 2, twee extra parkeervakken toegevoegd kunnen worden aan het totale aantal parkeervakken in de straat.

 

Planning

  • 19 december 2023 tot en met 8 januari 2024: reactietermijn voorlopig ontwerp fase 2
  • Januari/februari 2024: afronden definitief ontwerp
  • September/oktober 2024: start werkzaamheden fase 2

 

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bronsinklaan@deventer.nl.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.