Logo Deventer wordt nóg knapper!

Bronsinklaan

De gemeente Deventer heeft in 2022 de werkzaamheden aan de Bronsinklaan fase 1 in Colmschate-Zuid afgerond. Eerder is het Voorlopig ontwerp voor fase 2 voorgelegd.

Bewoners hebben de mogelijkheid gehad om per e-mail te reageren op het Voorlopige ontwerp.

 

Voorlopig ontwerp

Willen we in 2024 met de werkzaamheden in fase 2 kunnen starten, dan moet er meer duidelijk worden over de situatie ondergronds. In opdracht van de gemeente graaft de aannemer van maandag 20 november tot en met vrijdag 1 december een aantal proefsleuven om te zien waar kabels en leidingen liggen.

Met de informatie die dat oplevert, wordt het Voorlopig ontwerp afgerond en opnieuw voorgelegd aan de bewoners van het weggedeelte waar in fase 2 wordt gewerkt. De bewoners hebben vervolgens nog 1 keer de mogelijkheid te reageren op het ontwerp. Zij ontvangen daarvoor op tijd een brief.

 

Bomen

Er worden in de Bronsinklaan een aantal nieuwe bomen geplant. Bomen die beter passen bij de straat. Bij de keuze van de nieuwe bomen is rekening gehouden met de ruimte die de boom nodig heeft om goed te groeien.

Er is nu veel schade aan de stoepen en het asfalt. Dat komt doordat de wortels van de bomen van onderen er tegen aan duwen. Dat heet wortelopdruk. De wortelopdruk zorgt voor een rommelig straatbeeld. Ook is de straat door de vele hobbels niet goed toegankelijk meer voor bijvoorbeeld rolstoelen, kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. De gemeente onderzoekt nog welke bomen eventueel kunnen blijven staan in de nieuwe situatie.

 

Parkeren

De parkeerplaatsen worden vernieuwd, zodat ze voldoen aan de regelgeving. De verwachting is dat er in fase 2, twee extra parkeervakken toegevoegd kunnen worden aan het totale aantal parkeervakken in de straat.

 

Planning

De volgende activiteiten staan nu op de planning:

  • Maandag 20 november tot en met vrijdag 1 december: graven van proefsleuven.
  • Januari 2024: informeren buurtbewoners Voorlopig ontwerp.
  • September/oktober 2024: start werkzaamheden fase 2.

 

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bronsinklaan@deventer.nl.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.