Logo Deventer wordt nóg knapper!

Vliegend Hert en Atalanta veiliger en rustiger

Vliegend Hert in Colmschate heeft groot onderhoud nodig. Het asfalt is aan vervanging toe. Ook wordt er hard gereden en is het onveilig. De gemeente wil daarom de inrichting van Vliegend Hert aanpassen met ruimte voor fietsers, voetgangers en auto’s, meer groen en klaar voor het veranderende klimaat.

In Atalanta wordt de toplaag van de weg vervangen en komen er extra parkeerplekken.

 

Aanpassing eerdere plannen

Tijdens een informatieavond in december 2022 over de plannen hadden omwonenden bezwaar tegen de afsluiting van Vliegend Hert voor auto’s. Gevreesd werd voor meer autoverkeer via Atalanta. Ook vroeg men zich af of er veel fietsers gebruik zouden maken van Vliegend Hert, omdat de route via Atalanta korter zou zijn. Daarnaast gaven bewoners aan dat auto’s veel te hard rijden op Vliegend Hert. Met de opmerkingen van omwonenden is rekening gehouden en de plannen zijn aangepast.

 

Vliegend Hert: veilig en toegankelijk voor iedereen

Vliegend Hert wordt niet afgesloten voor autoverkeer, maar wordt een fietsstraat waar ook de auto welkom is. De weg wordt versmald en de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer wordt verlaagd van 50 naar 30 km/uur. De straatverlichting wordt verduurzaamd met ledlampen. Zo is Vliegend Hert toegankelijk en veilig voor iedereen.

 

Atalanta

Bewoners van Atalanta ervaren hun straat als druk, met veel verkeer en (dubbel) geparkeerde auto’s. Daar wil de gemeente wat aan doen. Verbetering van de situatie is mogelijk door de aanleg van extra parkeervakken. Er kan maar een beperkt aantal extra parkeerplekken worden aangelegd vanwege de ruimte. Dat zorgt voor minder overlast door naar plek zoekende en parkerende auto’s. Verwacht wordt dat dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en minder drukte. De toplaag van de weg wordt ook vervangen.

 

Informatieavond

Over de uitvoering van de plannen voor Vliegend Hert en Atalanta worden omwonenden en belanghebbenden binnenkort geïnformeerd tijdens een informatieavond. Een datum is nu nog niet bekend.

 

Vraag en antwoord

Heeft u nog vragen? De antwoorde op veel gestelde vragen staan hieronder. Staat uw vraag er niet tussen, stuur dan een e-mail naar vliegendhert@deventer.nl of bel met 14 0570.