Logo Deventer wordt nóg knapper!

Rotonde Hoge Hondstraat / Ceintuurbaan

In de zomer van 2024 wordt de rotonde aan de Hoge Hondstraat / Ceintuurbaan opnieuw ingericht. De rotonde is een aantal jaren geleden ook aangepast, maar dat heeft niet gezorgd voor minder aanrijdingen met fietsers.

Om de veiligheid te vergroten is samen met verkeerskundig bureau Goudappel een nieuw ontwerp gemaakt. De belangrijkste aanpassing is dat de fietsstroken gescheiden worden van de rijbaan. Ook komt het auto- en vrachtverkeer op een andere manier de rotonde op. De rotonde wordt gelijk klaar gemaakt voor het veranderende klimaat.

 

Werkzaamheden en afsluitingen

De werkzaamheden worden in een aantal weken in stappen uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet, worden de werkzaamheden aan de rotonde zelf uitgevoerd in week 27 (vanaf 1 juli) tot en met week 31 (tot 2 augustus). De rotonde is dan helemaal afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroutes worden ter plekke met gele borden met pijlen aangegeven.

Voor week 27 en na week 31 worden er ook werkzaamheden rondom de rotonde uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden hoeft de rotonde niet afgesloten te worden.

 

Inloopavond

Op maandag 25 maart 2024 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in de Koningskerk, Mariënburghstraat 4, 7415 BP. Aan de hand van de plantekeningen leggen medewerkers uit hoe de rotonde er uit gaat zien en wat de planning is. Ook beantwoorden zij vragen van geïnteresseerden. U bent van harte welkom op de inloopavond.

 

Boomonderzoek

De gemeente wil zo veel mogelijk bomen behouden. Op 1 plek hebben we daarom in november 2023 eerst een vooronderzoek gedaan. In samenwerking met de bomenstichting, nutsbedrijven en een onafhankelijke boomspecialist is gekeken of de boom ter hoogte van de tennisbaan kan blijven staan, ook al moeten de nutsbedrijven daar leidingen vernieuwen/verleggen. Uit het onderzoek is gelukkig gebleken dat de boom niet gekapt hoeft te worden.

 

Klimaatklaar

Een deel van het asfalt van de weg, de stoeptegels en de parkeervakken wordt eerst verwijderd. Daarna starten de werkzaamheden aan het riool en de afvoerputten. Ook worden een aantal plekken ingericht voor de opvang van regenwater, zodat dit in de bodem kan zakken. Uiteindelijk worden het nieuw asfalt en de fietspaden aangelegd.

De nieuwe Hoge Hondstraat – Ceintuurbaan rotonde is dan weer helemaal veilig en klaar voor het veranderende klimaat.

 

Bereikbaarheid tijdens het werk

Tijdens de werkzaamheden wordt de rotonde tijdelijk afgesloten voor verkeer. We zorgen voor een omleidingsroute. Deze wordt met gele borden met pijlen aangegeven.

Woningen, winkels en bedrijven langs de Hoge Hondstraat en Ceintuurbaan zijn te voet te bereiken via de stoep. Deze route is ook begaanbaar voor rolstoel, scootmobiel en rollator. Met ondernemers, vervoerders, pakketbezorgers, koeriers en hulpdiensten worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

 

Afval

Het ophalen van afvalcontainers tijdens de werkzaamheden kan gewoon doorgaan. Circulus is hiervan op de hoogte.

 

Contact

Heeft u algemene vragen of opmerkingen?

Heeft u inhoudelijke vragen rondom de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij Coen Arink, directie/toezichthouder voor de gemeente: telefoonnummer 06 - 23 41 48 63.

Voor de uitvoering van de rotonde wordt nog een aannemer geselecteerd. Naam en contactgegevens van die uitvoerder volgen later.