Logo Deventer wordt nóg knapper!

Rielermatenweg

In september 2023 zijn bij onderhoudswerkzaamheden aan de Rielermatenweg op één locatie in de onderlaag enkele stukjes asbest aangetroffen. De werkzaamheden aan de weg zijn toen stopgezet en de onderlaag is weer afgedekt.

Vervolgens is door Bodemportaal B.V. uit Deventer onderzocht of er ook in andere delen van de onderlaag van de Rielermatenweg asbest aanwezig was.

 

Hoe verder?

Uit het onderzoek is gebleken dat op twee plekken asbest aanwezig is in de ondergrond. Besloten is om op deze twee plekken het asbest in de ondergrond te verwijderen. Deze werkzaamheden vinden plaats in week 15. Op 8 april beginnen de voorbereidingen, op 9 april zijn de werkzaamheden en op 10 april moet alles weer klaar zijn. Ter controle worden monsters genomen langs de randen van de opgeruimde plekken. Blijkt uit analyse van die monsters dat er nog asbest in de grond zit, dan wordt ook dit opgeruimd. 

Voor de werkzaamheden is het nodig om de Rielermatenweg aan beide kanten af te sluiten voor al het (bestemmings)verkeer en voor wandelaars. Met bewoners van de Rielermatenweg worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van hun woningen en bedrijven.

 

Mannen in witte pakken

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de ondergrond voldoende nat is (meer dan 10% bodemvocht). Zo is er geen kans op last door stof. Dat betekent ook dat werklieden beschermende kleding dragen: mannen in witte pakken. Het afval wordt veilig verwerkt.

Na afronding van de opruimwerkzaamheden wordt het onderhoud van de Rielermatenweg zo spoedig mogelijk weer opgepakt. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden afgerond voor eind april 2024. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met 14 0570.