Logo Deventer wordt nóg knapper!

Noorderenk: meepraten over (groot) onderhoud

De asfaltwegen in Noorderenk, Bathmen zijn slecht en al enkele keren opgelapt. Op meerdere plekken drukken boomwortels asfalt en stoeptegels omhoog. De voetpaden zijn niet al te best. Ook is het nodig om in een aantal straten het riool te vervangen door een gescheiden systeem voor regenwater en afvalwater.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de straten Bergakker, Noorderenk en Peter Mulderstraat toe zijn aan normaal onderhoud (herstelwerkzaamheden). De straten Seino van Dorthlaan, Anne van Lintelolaan, Ter Hunnepeplein, Arkelsteinlaan, Abdisseplein en Koesteeg zijn toe aan groot onderhoud. De werkzaamheden staan op de planning voor 2025. 

Met de aanpak van de buurt wil de gemeente de leefbaarheid van Noorderenk verbeteren. Dit kan door te investeren in de inrichting en de wegen, door het nemen van klimaatmaatregelen en het vergroenen van de omgeving. 

 

 

Bewoners denken mee

Voordat wij aan de slag gaan met het maken van ontwerptekeningen willen wij weten wat de wensen, ideeën of zorgen van omwonenden zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid. Dat kan gaan over parkeren, groen, verlichting, speelplekken, etcetera. 

Bewoners zijn per brief gevraagd naar hun wensen, ideeën en aandachtspunten die we kunnen meenemen voor het uitwerken van een eerste schetsontwerp.

 

Informatiebijeenkomst

Later dit jaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst en presenteert een schetsontwerp. We geven dan een toelichting op het ontwerp en hoe we rekening hebben gehouden met het beschikbare budget, veiligheidsregels, beschikbare ruimte en/of andere regels. We leggen uit welke wensen en ideeën wel of niet mogelijk zijn en horen graag wat u en de buurt van het ontwerp vinden. Ook lichten we dan toe hoe het vervolg van de aanpak er uit ziet.  
 
Meer informatie over de informatiebijeenkomst volgt later. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar noorderenk@deventer.nl of bel met 14 0570.