Logo Deventer wordt nóg knapper!

Godebaldpark omgeving

De straten in de omgeving van het Godebaldpark worden opnieuw ingericht. Het gaat om de straten Radboudlaan, Adelboldstraat en Frederik van Blankenheimstraat.

 

Werkzaamheden

In opdracht van gemeente Deventer gaat Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de slag met de herinrichting van de Radboudlaan en omgeving. Daarbij passen wij het riool aan en krijgen de straten en kruispunten nieuwe stoeptegels en nieuw asfalt. Daar hoort helaas ook wat overlast bij voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Om de overlast tot een minimum te beperken voert Dusseldorp de werkzaamheden in verschillende fases uit.

Planning en verschillende fases

Op maandag 6 maart 2023 is begonnen met de werkzaamheden aan de Frederik van Blankenheimstraat (fase 1). Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor het verkeer. Die zijn ter plekke met borden aangegeven. De tweede fase start begin april 2023 en loopt tot en met mei 2023. Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer de fases 3 tot en met 7 ingaan, omdat de eigenaren van kabels en leidingen nog werkzaamheden moeten uitvoeren. Zodra er meer bekend is, wordt dit uiteraard spoedig gecommuniceerd. 

Bekijk het overzicht van alle fases (pdf, 88 KB).

 

Bereikbaarheid en afvalinzameling

Alle panden blijven bereikbaar: te voet, per scootmobiel, rolstoel of met fiets aan de hand. Levert dit problemen voor u op, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen? Neem dan contact op met de uitvoerder Wouter Wuestman. Hij overlegt graag met u over een passende oplossing. Onderaan deze pagina vindt u zijn contactgegevens.

Plaats tijdens de werkzaamheden uw afvalcontainer op de daarvoor aangewezen plekken. Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met de gemeente.

Definitief ontwerp

Afgelopen maanden is het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van de straten uitgewerkt tot een definitief ontwerp (pdf, 5,6 MB). Het definitief ontwerp is grotendeels gelijk aan het voorlopig ontwerp (pdf, 2,6 MB). Op basis van reacties van omwonenden en belanghebbenden is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

 • plateau tussen de tussenpaden (nabij fietspad) en flat Radboudlaan is verplaatst;
 • regenwater wordt centraler in de berm van het park opgevangen;
 • het plateau op de kruising Frederik van Blankenheimstraat en Frederik van Badenstraat blijft gehandhaafd; 
 • een aantal bomen wordt verwijderd. Onder andere in de groene zone ten behoeve van het fietspad en in de Frederik van Blankenheimstraat ten behoeve van de rijbaan. Deze bomen compenseren we in de Radboudlaan.

Wat verandert er?

 • Nieuwe bestrating;
 • nieuwe groenvakken met bomen;
 • herinrichting parkeervakken;
 • fietsverbinding tussen park en Frederik van Blankenheimstraat;
 • 4 verhoogde plateaus voor veilig oversteken voetgangers en fietsers (met name naar en van park);
 • afkoppelen regenwater van riool en wadi’s voor extra opvang regenwater;
 • vervangen armaturen (verlichting lantaarnpaal) door LED-armaturen.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Wouter Wuestman, de uitvoerder van Dusseldorp. U kunt Wouter op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur telefonisch bereiken via 06 – 39 27 47 32. Buiten werktijden is Dusseldorp bereikbaar via het telefoonnummer 0544 - 488 488.

Heeft u vragen over de voorbereidingen of het ontwerp? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0570 of per e-mail: keizerslandennogknapper@deventer.nl.

Voor meer informatie, bekijk de Meest gestelde vragen.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.

Bijlage Grootte
Godebaldpark - fases 87,9 KB