Logo Deventer wordt nóg knapper!

Terreinonderzoek locaties fietstunnel F348

Provincie Gelderland en gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen werken samen aan een fietstunnel in de N348 bij Epse.

Dit als onderdeel van de verbeterde fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen. Om te bepalen waar de fietstunnel kan komen, is een terreinonderzoek nodig.

Het terreinonderzoek heeft plaats op 4 april 2024. Dit wordt gedaan door het bedrijf Fugro.

 

Peilbuizen voor grondwater

Het gaat hierbij om een geotechnisch onderzoek. Er wordt bepaald wat nodig is om het (ondergronds) bouwen van de fietstunnel mogelijk te maken. Met boringen worden peilbuizen geplaatst. Met een peilbuis kan de stijghoogte van het grondwater worden vastgesteld.

Tijdens het onderzoek worden de peilbuizen gemonitord. Daarna verwijdert het bedrijf Fugro de peilbuizen. Voor het onderzoek is het niet nodig om privéterreinen te betreden.

 

Meer informatie

Op de website van provincie Gelderland leest u meer over de verbetering van de fietsroute F348.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.