Logo Deventer wordt nóg knapper!

Opknapbeurt Deventer binnenstad

Deventer koestert de toeristische en economische aantrekkingskracht van de binnenstad. Om die aantrekkingskracht te behouden en te versterken krijgt het centrum een opknapbeurt. De schade die is ontstaan door het verwijderen van de coronastreep wordt hersteld en gelijktijdig voeren we diverse andere herstelwerkzaamheden uit. 

 

Weg streep, weg schade

Door de verwijdering van de witte coronastreep in het stadscentrum bleek er blijvende schade te zijn ontstaan. De contouren van de coronastreep bleven zichtbaar. Door de stenen nu om te draaien, wordt de streep weer weggepoetst. Gelijktijdig worden ook andere schades verholpen. 

De werkzaamheden zijn maatwerk. Per deel van de straat, het werkvak, wordt gekeken hoe verschillende schades gelijktijdig kunnen worden hersteld met zo min mogelijk overlast voor het winkelpubliek, winkeliers en bewoners. Woningen en winkels blijven gewoon bereikbaar. Als dit toch niet kan, dan worden de werkzaamheden altijd in overleg met de betrokken bewoners of winkeliers uitgevoerd. 

Tijdens bevoorradingstijden van 07.00 tot 11.00 uur kan verkeer normaal passeren. De bevoorrading van winkels kan zo op normale wijze en tijdstippen plaatsvinden.

 

Uitvoering

De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd, beginnend op maandag 11 september en eindigend medio 2024. Om hinder te beperken wordt alleen gewerkt van maandag tot en met donderdag van 07.00 tot 16.30 uur. Op vrijdagen en rondom vakanties, feestdagen en evenementen zijn er geen werkzaamheden. Geluidsoverlast is beperkt tot een minimum, door gebruik te maken van elektrisch materieel en geen bouwradio toe te staan. 

Aan het einde van elke werkdag wordt het werkvak opgeruimd en netjes achtergelaten. Minstens een werkweek van tevoren ontvangen bewoners en winkeliers bericht wanneer de werkzaamheden bij hen in de buurt gaan plaatsvinden. In 2023 worden in elk geval de Lange Bisschopsstraat en Broederenstraat aangepakt. Als de planning het toelaat starten voor de kerst de werkzaamheden aan de Engestraat.

 

Meer weten?

Tijdens de herstelwerkzaamheden is er een contactpersoon van aannemer Roelofs bereikbaar voor vragen over de uitvoering: Julian Drenthen, telefoon: 06-13 49 28 77, J.Drenthen@roelofs.nl.