Logo Deventer wordt nóg knapper!

Nieuwe inrichting voor Brederodelaan

Aansluitend op de werkzaamheden in de Roland Holstlaan wordt er ook gewerkt aan de Brederodelaan.

 

Wat gaat er gebeuren?

In opdracht van gemeente Deventer gaat Dostal Wegenbouw aan de slag met het veiliger en duurzamer maken van de Brederodelaan, de voetpaden en de groenstrook aan de parkkant.

  • De werkzaamheden bestaan uit onder andere het verwijderen van het asfalt. Daarvoor in de plaats komen klinkers;
  • De weg wordt ook wat smaller. Auto’s rijden daardoor langzamer, waardoor het veiliger wordt;
  • Aan de parkkant wordt het voetpad vervangen door natuurlijk wandelpaden door het park;
  • Er komen zogenaamde wadi’s (verlagingen in het gebied) voor de opvang van regenwater. Daardoor verdwijnt het water niet meer rechtstreeks in het riool, maar wordt het langer vastgehouden. Daar hebben bloemen, struiken en bomen weer voordeel van;
  • 4 oude berkenbomen worden vervangen door nieuwe.

Op de tekening Nieuwe inrichting Brederodelaan (pdf, 7 MB) is te zien hoe het gebied eruit gaat zien. 

 

Waar en wanneer?

De werkzaamheden aan de Brederodelaan sluiten aan op de werkzaamheden in de Roland Holstlaan. Volgens de huidige planning beginnen we half oktober 2023 met de werkzaamheden in de Brederodelaan. De verwachting is dat de werkzaamheden rond het einde van het jaar klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden ter plekke met borden aangegeven. 

 

Uw veiligheid

Natuurlijk denken wij ook aan uw veiligheid. Daarom zorgen we voor omleidingen, het plaatsen van waarschuwingsborden en afzettingen. Het werkterrein opgaan is voor uw eigen veiligheid niet toegestaan, tenzij anders afgesproken met de firma Dostal. Hulpdiensten zijn op de hoogte van onze werkzaamheden en wijzigingen voor de bereikbaarheid. Volg de aanwijzingen, zo helpt u mee om onveilige situaties te voorkomen.

 

Contact

  • Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp? Dan kunt u contact opnemen met Aysenur Akyuz (a.akyuz@deventer.nl), projectassistent bij de gemeente Deventer.
  • Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met M. Hendriksen, de uitvoerder van Dostal Wegenbouw. U kunt de heer Hendriksen bereiken op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur via 06-12 83 07 60.