Logo Deventer wordt nóg knapper!

Tesselschadestraat

De Tesselschadestraat, ter hoogte van huisnummers 43 tot en met 59, krijgt een erfinrichting. De boomwortels hier zorgen bovendien voor overlast door ongelijke bestrating. De gemeente wil de gezonde bomen behouden en de overlast aanpakken.

Een erfinrichting betekent dat er geen aparte stoepen komen. Voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken. Auto’s zijn te gast. Ook geldt er een maximumsnelheid van 15 km/uur.

Tegelijk vervangen we ook de oude riolering en nemen we maatregelen om het regenwater in de bodem af te voeren. De bestaande gezonde bomen krijgen meer ruimte. Rondom de bomen komen vaste planten en heesters.

 

Parkeervlakken

In een erf mag alleen binnen de parkeervakken worden geparkeerd. Deze zijn zichtbaar met een markering en een P-symbool. Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk met de huidige situatie.

 

Doorgaand verkeer 

De straat blijft geschikt voor verkeer dat in de Tesselschadestraat en/of de aangrenzende straten moet zijn. De straat blijft ook voor beiden richtingen toegankelijk. Het doorgaand verkeer wordt door deze erfinrichting ontmoedigd.

 

Nieuwe inrichting 

Samen met de direct aanwonenden en de school hebben wij gesproken over een nieuwe inrichting. In het kort komt deze neer op:

  • gezonde bomen krijgen extra ruimte met meer groen;
  • erfinrichting met een maximumsnelheid van 15 km/uur;
  • auto’s zijn te gast;
  • parkeren mag alleen binnen de gemarkeerde parkeervakken.

Bekijk het ontwerp (pdf, 850 KB). 

 

Planning

Vanaf maandag 14 november 2022 (week 46) start aannemer Dostal met de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden gereed op donderdag 22 december 2022 (week 51). Let op: deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Rioolwerkzaamheden

Bij de bewoners van Tesselschadestraat 45 tot en met 59 wordt de rioolaansluiting en erfscheidingsput vervangen. Deze put ligt direct achter de perceelgrens, waardoor er enig graafwerk op de percelen nodig is. Deze bewoners krijgen voorafgaand aan de werkzaamheden informatie. Om de opsluiting van het straatwerk langs de percelen aan te brengen, is het noodzakelijk dat de haag wordt gesnoeid. Het snoeien van de haag wordt door aannemer Dostal geregeld. Deze klus wordt uitgevoerd op maandag 14 november.

 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het gehele werkvak afgesloten voor verkeer. Percelen blijven altijd te voet of met de fiets bereikbaar.

In week 47 (21 tot en met 27 november) zijn de kruisingen Jacob Catslaan – Tesselschadestraat en Oudaenstraat – Tesselschadestraat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege rioolwerkzaamheden. In week 49 (5 tot en met 11 december) zijn dezelfde kruisingen tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege bestratingswerkzaamheden.

 

Verkeersbesluit 

Voor het verlagen van de maximale snelheid wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen. Bekijk het verkeersbesluit en de procedure via www.deventer.nl/bekendmakingen

 

Heeft u vragen?

Dostal Wegenbouw voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met uitvoerder Joost van Tongeren:

Wilt u contact met iemand van Gemeente Deventer? Dan kunt u terecht bij Anthony Blanken, via e-mailadres a.blanken@deventer.nl.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.