Logo Deventer wordt nóg knapper!

Prinses Margrietlaan Bathmen

De werkzaamheden aan de Prinses Margrietlaan in Bathmen zijn afgerond.

De aannemer is eind november klaar met de herinrichting van de Prinses Margrietlaan. Door de herinrichting is de rijbaan smaller.


1 december start proef tweerichtingsverkeer 

Per 1 december 2022 start de proef voor tweerichtingsverkeer. Gedurende een proefperiode van 6 maanden is de Prinses Margrietlaan in 2 richtingen berijdbaar. Tijdens deze periode kijken we wat het effect van de smallere rijbaan is voor de gebruikers van de laan.

De Prinses Margrietlaan kan definitief een tweerichtingsweg worden als er geen onveilige situaties of grote schade aan de weg of het groen ontstaan. Krijgt de gemeente meldingen van onveilige situaties of ontstaat er schade door de tweerichtingsweg, dan kan er een andere situatie ontstaan.

 

Evaluatie proef in college

Na de proef worden de bevindingen besproken in het college. Op basis van uw meldingen/ervaringen en meldingen bij politie en gemeente kan het advies aan het college zijn om toch eenrichtingverkeer in te voeren in de Prinses Margrietlaan. Voor deze aanpassing is een verkeersbesluit nodig. 


Doorgeven ervaringen

De proef start 1 december 2022 en loopt tot en met 31 mei 2023. U kunt in deze periode als bewoner van de Prinses Margrietlaan of van een van de aangrenzende straten ook uw ervaringen doorgeven.
 
U kunt dat doen via het reactieformulier.

 

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur een mail naar prinsesmargrietlaan2021@deventer.nl.

Wilt u contact met aannemer REKO? Bel Germen Meier via telefoonnummer 06 - 14 76 41 68.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.