Logo Deventer wordt nóg knapper!

Onderhoud asfalt Gorsselseweg

Dit najaar is er onderhoud aan de Gorsselseweg in Bathmen. Het gaat om het deel vanaf het kombord Koersensweg tot aan het kruispunt met de Woerdmansweg.

We vervangen de asfaltdeklaag van zowel de rijbaan als het fietspad. Het fietspad wordt in rood asfalt uitgevoerd.  

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 395 KB). 

 

Inloopavond

Op 9 juni 2022 was er een inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden aan de Gorsselseweg en een deel van de Woertmansweg. We kregen toen reacties op het ontwerp. Bekijk het voorlopige ontwerp (pdf, 270 KB).

Deze reacties hebben we waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp (pdf, 395 KB). Dit definitieve ontwerp hebben we laten zien tijdens een inloopavond op 6 september 2022.

Hieronder ziet u de reacties, met daarachter de (uitgevoerde) werkzaamheden.

  • Kolken herstellen en/of repareren: het straatwerk rondom de kolken was verzakt en is inmiddels hersteld.
  • Delen van het trottoir zijn verzakt door glasvezel: de verzakkingen in het trottoir zijn hersteld.
  • Draaicirkel hoek Woertmansweg 2/ Gorsselseweg: op basis van het ontwerp, dat voldoet aan de wet- en regelgeving, voorzien wij als gemeente geen probleem. Echter, mochten er zich toch problemen voordoen voor het draaiend vrachtverkeer, dan kan er met de gemeente contact worden opgenomen.
  • Op het kruispunt Woertmansweg/Gorsselseweg wordt er in de nieuwe situatie een plateau geplaatst. Deze werkzaamheden vinden vanaf 27 februari 2023 plaats.
  • De verkeersdrempels zijn uitgevoerd als 50km drempels.
  • Huisnummer 10, ervaart water op straat: door de 2 drempels (50km) verplaatst er minder water naar het laagste punt. Het water wordt beter verdeeld over de kolken. Hierdoor zorgt het water voor minder overlast.

 

Planning

Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 10 maart 2023 wordt de kruising Gorsselseweg/Woertmansweg aangepast. De kruising is dan afgesloten voor verkeer.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Wendy Buitenhuis van Gemeente Deventer:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.