Verjonging laanbomen Cröddendijk

De gemeente heeft in voorjaar 2017 de laanbomen aan de Cröddendijk verjongt. Ook het asfalt wordt aangepakt.

Bewoners van de Cröddendijk en omgeving zijn geinformeerd over de plannen via een huis-aan-huisbericht en een inloopavond op 14 februari. 

  • Het Groenbedrijf gaat bomen kappen van 20 tot 31 maart 2017;
  • In de zomer wordt het asfalt hersteld;
  • De nieuwe bomen worden in het najaar aangeplant.

Behoud laanstructuur Cröddendijk

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van laanbomen. Uit inspectie blijkt dat een deel van de bomen langs de Cröddendijk, tussen Oerdijk en Spikvoorderweg, het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om de laanstructuur aan de Cröddendijk voor de toekomst te behouden en de veiligheid van de weggebruiker te kunnen blijven garanderen, is het nodig de bomen te verjongen. Daarnaast is het asfalt op delen van de rijbaan slecht. Deze delen worden hersteld.

Aanvliegroute vleermuizen

De gemeente is van plan de meeste bomen te kappen. Vleermuizen gebruiken de bomen aan de Cröddendijk als aanvliegroute. Daarom blijft aan de zuidzijde van de dijk om de 30-40 meter een boom staan. Omdat herplant niet op alle delen langs de dijk tussen de Oerdijk en Spikvoorderweg mogelijk is, zullen verderop langs de Cröddendijk, richting Lettele, ontbrekende stukken in de laanstructuur ook worden aangeplant.

Gemengde beplanting

De laanbomen langs de Cröddendijk zijn, net als de meeste lanen in Deventer, van 1 type boom. Dit kunnen ‘snelwegen’ zijn voor ziekten en plagen. Daarom past de gemeente vaker gemengde beplanting toe. De nieuwe aanplant aan de Cröddendijk wordt Esdoorn en Linde. Als accent worden groepjes Iepen aangeplant.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Boomkamp van de gemeente Deventer, telefoonnummer: 14 0570 of per e-mail r.boomkamp@deventer.nl.