Tunnel Oostriklaan

Er komt een onderdoorgang onder de Oostriklaan bij station Colmschate. Die komt in de plaats van de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang. Een onderdoorgang is veiliger voor het verkeer en beter voor de treinen. Na een lange voorbereiding zijn de werkzaamheden nu echt begonnen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft de spoorwegovergang in de Oostriklaan zoveel mogelijk in gebruik. Ook de perrons en fietsenstallingen blijven bereikbaar voor de reizigers. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, start de aannemer na de zomer met het verleggen van het kruispunt op de Holterweg in de richting van De Scheg.

Parkeerplaatsen

Er zijn extra parkeerplaatsen voor auto’s gerealiseerd bij het Koggeschip en aan de Doornenburg. Na de bouw van de onderdoorgang komen ook aan de zuidzijde van het station nieuwe parkeerplaatsen. Dit is naar verwachting eind 2018/begin 2019. De fietsenstallingen blijven tijdens de bouwperiode beschikbaar. In het 3e kwartaal van 2017 zijn de fietsenstallingen naar een nieuwe, definitieve locatie verplaatst.

Onderdoorgang

Rond oktober / november 2017 heeft de aannemer de damwanden aangebracht in de bouwkuip. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het bouwen van de spoormoot. Dit is het deel van de onderdoorgang, dat onder het spoor komt te liggen. Deze spoormoot wordt buiten het spoor gebouwd en in het Hemelvaartsweekend van 2018 in 1 keer op zijn plek geschoven. De verwachting is dat de nieuwe onderdoorgang eind 2018 / begin 2019 in gebruik wordt genomen.

Kijk live mee

Volg de werkzaamheden aan de Oostriklaan live via 2 webcames:

Bekijk ook het animatiefilmpje van de toekomstige onderdoorgang Oostriklaan (59 seconden):

Naar een YouTube filmpje

Onderdoorgang voor al het verkeer

De onderdoorgang krijgt een rijbaan voor auto’s in 2 richtingen en een fietspad dat in 2 richtingen bereden kan worden. Ook voetgangers kunnen door de onderdoorgang. In de onderdoorgang komt ook de verbinding tussen de perrons. Hiervoor komen er zowel liften als trappen.

ProRail heeft de afgelopen jaren veel verbeterd aan het spoor. Veel gelijkvloerse overgangen zijn vervangen door ondergrondse oplossingen. Dat is veiliger voor het verkeer en minder storingsgevoelig voor de treinen. Ook hoeven mensen niet meer te wachten voor gesloten spoorbomen.

Financiering

De aanleg van de onderdoorgang is mogelijk door een bijdrage van het Rijk van ruim 16 miljoen euro. De gemeente Deventer legt € 450.000 bij.

Globale planning

  • Vanaf 4 september: reconstructie Holterweg inclusief afsluiting Holterweg van vrijdagavond 22 september tot en met zondag 24 september.
  • 4 en 5 november 2017: een treinvrij weekend. Er rijden geen treinen tussen Deventer en Oldenzaal. De Oostriklaan is dit weekend niet afgesloten, maar er is wel verkeershinder.
  • Oktober 2017 tot half mei 2018: bouw spoormoot.
  • 11 tot en met 13 mei 2018: het inschuiven van de spoormoot tijdens een treinvrij weekend, inclusief afsluiting Oostriklaan.
  • Vanaf mei 2018: de reconstructie Oostriklaan en bouw toerit zuid.
  • Eind 2018 / begin 2019: ingebruikname van de onderdoorgang.
  • Medio 2019: het hele project en omgeving is gereed.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Monique van Bekkum, via me.van.bekkum@deventer.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.prorail.nl/oostriklaan.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.