Tjoenermarke

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met de openbare ruimte in de wijk Tjoenermarke in Diepenveen.

De Tjoenermarke is gebouwd in de jaren 1980. De straten en het groen in de wijk zijn inmiddels aan onderhoud toe. Hoe kunnen we de wijk aantrekkelijk houden, nu én in de toekomst? Daar hebben we u als buurtbewoner bij nodig.

Thema's

Bij de nieuwe inrichting van Tjoenermarke staan deze 4 thema’s centraal:

  1. speel- en ontmoetplekken;
  2. verbetering van de toegankelijkheid én verkeersveiligheid;
  3. beter te beheren groenvoorzieningen;
  4. maatregelen tegen overvloedige regen én tegen droogte.

Bekijk de video over de aanpak Tjoenermarke (1 minuut, 50 seconden):

Naar een YouTube filmpje

Ontwerpproces Tjoenermarke

In maart 2020 hebben we het voorlopig ontwerp voor Tjoenermarke aan de bewoners gepresenteerd. Met de inbreng van de bewoners is dit nu omgezet in een definitief ontwerp (pdf, 3,1MB). Door de coronamaatregelen hebben we geen bewonersovereenkomst kunnen organiseren om dit te presenteren.

De belangrijkste aanpassingen in het definitieve ontwerp:

  • de kap van 4 extra bomen op het plein in De Marke;
  • er komen 4 extra bomen bij in de Groene Zone (2 winterlindes en 2 robinha pseudoacacia);
  • de conifeerhagen bij de Groene Zone zijn verwijderd;
  • voorlopig beperken we de werkzaamheden tot 3 locaties.

Het speelplein aan de Marke en Bernard Dapperstraat wordt voorlopig nog niet uitgevoerd vanwege het budget.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp? Neem dan contact op met mevrouw Evers:

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.