Tesselschadestraat

De boomwortels in de Tesselschadestraat, ter hoogte van huisnummers 43 tot en met 59, zorgen voor overlast door ongelijke bestrating. De gemeente wil de gezonde bomen behouden en de overlast aanpakken.

De Tesselschadestraat krijgt een erfinrichting vanaf huisnummer 59 tot aan de kruising Jacob Catslaan. Een erfinrichting betekent dat er geen aparte stoepen komen.

De bestaande gezonde bomen krijgen meer ruimte. Rondom de bomen komen vaste planten en heesters.

Voetgangers en fietsers mogen de gehele breedte van de straat gebruiken. Auto’s zijn te gast. Ook geldt er een maximumsnelheid van 15 km/uur.

Parkeervlakken

In een erf mag alleen binnen de parkeervakken worden geparkeerd. Deze zijn zichtbaar met een markering en een P-symbool. Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk met de huidige situatie.

Doorgaand verkeer 

De straat blijft geschikt voor verkeer dat in de Tesselschadestraat en/of de aangrenzende straten moet zijn. De straat blijft ook voor beiden richtingen toegankelijk. Het doorgaand verkeer wordt door deze erfinrichting ontmoedigd.

Nieuwe inrichting 

Samen met de direct aanwonenden en de school hebben wij gesproken over een nieuwe inrichting. In het kort komt deze neer op:

  • gezonde bomen krijgen extra ruimte met meer groen;
  • erfinrichting met een maximumsnelheid van 15 km/uur;
  • auto’s zijn te gast;
  • parkeren mag alleen binnen de gemarkeerde parkeervakken.

Bekijk het ontwerp (pdf, 850 KB). 

Planning

De uitvoerende werkzaamheden zijn gepland in het najaar 2022. 

Verkeersbesluit 

Voor het verlagen van de maximale snelheid wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen. Bekijk het verkeersbesluit en de procedure via www.deventer.nl/bekendmakingen

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maddie Leerkes (projectleider gemeente Deventer):

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.