Spijkerpad

In 2020 is Gemeente Deventer gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de stadsbomen Spijkerpad. De conditie van de bomen is slecht en de bomen zijn aan vervanging toe.

Gedurende het project bleek dat het riool aan vervanging toe is, met name in het noordelijke deel van het Spijkerpad (het stuk vanaf de Van Hetenstraat tot aan de Nilandstraat). Het riooltracé in het zuidelijke deel (Nilandstraat tot aan Van Hagendoornstraat) is nog niet zo lang geleden nagekeken en is in goede staat.

Wat gaan we doen?

Reconstructie voor het deel van Nilantstraat  - Van Hetenstraat (noordelijk deel):

 • zorgen voor een meer uniforme uitstraling van de straat;
 • de breedte van de straat blijft gelijk (4,5 meter breed);
 • parkeervakken en trottoir verbreden naar 2 meter;
 • vervangen van het riool;
 • aanbrengen van waterbergende fundering;
 • vervangen van regenputten en vernieuwen kolk- en huisaansluitingen;
 • vervangen van alle betonmaterialen: straatbakstenen worden zoveel mogelijk hergebruikt;
 • kappen van bomen en herplant van nieuwe bomen: een mix van 3 verschillende soorten ( esdoorn, krentenboom en winterlinde).

Beperkte aanpak voor het gedeelte Van Hagendoornstraat – Nilantstraat (zuidelijk deel):

 • uniforme uitstraling van de straat, aansluitend op het noordelijke deel;
 • kappen van bomen en herplant van nieuwe bomen: een mix van 3 verschillende soorten (esdoorn, krentenboom en winterlinde);
 • vervangen voetpad oostzijde;
 • opnieuw bestraten van het plateau;
 • herstellen van de bestrating.

Uw mening

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen bijeenkomst organiseren. Toch willen we u in de gelegenheid stellen om uw mening te geven op het ontwerp Spijkerpad (pdf, 700 KB).

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven aan mevrouw Van Bekkum:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.