Reconstructie De Braam

Gemeente Deventer is volop bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van De Braam.

De Braam is een belangrijke ontsluitingsweg in Colmschate-Zuid. De weg nodigt uit om hard te rijden door het gemotoriseerde verkeer. De huidige inrichting sluit niet goed aan bij een erftoegangsweg waar 30 km/uur gereden mag worden. Op een aantal plaatsen is de situatie niet overzichtelijk. Daarnaast zorgen de bomen (platanen) voor veel overlast (wortelopdruk, bladafval) en zijn de bomen te groot voor de ondergronds beschikbare ruimte.

Projectgebied

Het projectgebied is vanaf de ‘buslus’ aan het begin van de Braam (kruising met de Hondsroos) tot aan de kruising met de Roessinksweg. Het betegelde fietspad aan de Oude Oxersteeg tussen de Braam en de Keizersweg wordt voetpad en wordt daarom meegenomen in de reconstructie.

Reacties op het schets ontwerp

Begin dit jaar hebben we bewoners in de gelegenheid gesteld hun mening te geven op het schetsontwerp. Dit heeft veel reacties opgeleverd.

De vragen zijn inmiddels verwerkt en van een reactie voorzien (pdf, 85 KB). Met uw op- en aanmerkingen en suggesties zijn we tot een definitief ontwerp van De Braam (pdf, 1,6 MB) gekomen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige inrichting zijn als volgt:

 • De breedte van de weg wordt aangepast behorend bij een 30-kmzone. De weg wordt versmalt met circa 2 meter tot een breedte van 5,80 meter.
 • Snelheidsremmende maatregelen, zoals plateau’s of drempels, worden op strategische plekken geplaatst.
 • Er komen grotere groenvakken, afwisselend aan 1 zijde van de weg.
 • Vervanging van de asfaltdeklaag.
 • Het trottoir krijgt een afwisselende breedte: 1,5 meter aan de zijde met een groenvak en 1,8 meter aan de kant zonder een groenvak.
 • De bestaande platanen worden gekapt.
 • Er wordt een variëteit aan bomen herplant, bestaande uit veldesdoorn, amberboom, sierpeer en krentenboom.
 • De groenvakken worden ingeplant met vaste beplanting en/of heggen.
 • Langsparkeren aan beide zijden van de weg.
 • Fietsers blijven op de rijbaan.
 • Infiltratie van regenwater in groenstroken en in de ondergrond.

De werkzaamheden staan gepland voor medio augustus 2021 (na de zomervakantieperiode).

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven aan mevrouw Van Bekkum: