Reconstructie De Braam

De herinrichting van De Braam is gestart. De werkzaamheden zijn bijna klaar.

Op woensdag 13 en donderdag 14 april 2022 brengt de aannemer de deklaag aan op het asfalt van fase 3, 4 en 5. 

Tijdens de werkzaamheden is de weg volledig afgesloten voor verkeer. Er zijn omleidingen.

 • Woensdag 13 april: afsluiting tussen de Maretak en de Hazelaar.
 • Donderdag 14 april: afsluiting tussen de Hazelaar en de Hondsroos.

Woont u aan dit werkvak, dan kunt u tijdelijk niet met de auto bij uw woning komen.

Bekijk de bewonersbrief (pdf 180 KB) over deze werkzaamheden.

Kaart met de verschillende fasen van de werkzaamheden De Braam

Projectgebied

De Braam is een belangrijke ontsluitingsweg in Colmschate-Zuid. De weg nodigt uit om hard te rijden door het gemotoriseerde verkeer. De huidige inrichting sluit niet goed aan bij een erftoegangsweg waar 30 km/uur gereden mag worden. Op een aantal plaatsen is de situatie niet overzichtelijk. Daarnaast zorgen de bomen (platanen) voor veel overlast (wortelopdruk, bladafval) en zijn de bomen te groot voor de ondergronds beschikbare ruimte.

Het projectgebied is vanaf de ‘buslus’ aan het begin van de Braam (kruising met de Hondsroos) tot aan de kruising met de Roessinksweg. Het betegelde fietspad aan de Oude Oxersteeg tussen de Braam en de Keizersweg wordt voetpad en wordt daarom meegenomen in de reconstructie.

Definitief ontwerp gereed

Het definitief ontwerp van De Braam (pdf, 1,6 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige inrichting:

 • De breedte van de weg wordt aangepast behorend bij een 30-kmzone. De weg wordt versmalt met circa 2 meter tot een breedte van 5,80 meter.
 • Snelheidsremmende maatregelen, zoals plateau’s of drempels, worden op strategische plekken geplaatst.
 • Er komen grotere groenvakken, afwisselend aan 1 zijde van de weg.
 • Vervanging van de asfaltdeklaag.
 • Het trottoir krijgt een afwisselende breedte: 1,5 meter aan de zijde met een groenvak en 1,8 meter aan de kant zonder een groenvak.
 • De bestaande platanen worden gekapt.
 • Er wordt een variëteit aan bomen herplant, bestaande uit veldesdoorn, amberboom, sierpeer en krentenboom.
 • De groenvakken worden ingeplant met vaste beplanting en/of heggen.
 • Langsparkeren aan beide zijden van de weg.
 • Fietsers blijven op de rijbaan.
 • Infiltratie van regenwater in groenstroken en in de ondergrond.

Vragen of opmerkingen?

Heeft vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid? Dan kunt u op werkdagen tussen 07.30 en 15.30 uur terecht bij uitvoerder de heer J. Mengerink: telefoonnummer 06 – 10 90 27 57. U kunt ook een WhatsApp sturen naar dit nummer.

Heeft u andere vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Peter Baalhuis: peter.baalhuis@incite-projects.nl.