Reconstructie De Braam

In 2020 is Gemeente Deventer gestart met de voorbereidingen van de reconstructie van De Braam.

De Braam is een belangrijke ontsluitingsweg in Colmschate-Zuid. De weg nodigt uit om hard te rijden door het gemotoriseerde verkeer. De huidige inrichting sluit niet goed aan bij een erftoegangsweg waar 30 km/uur gereden mag worden. Op een aantal plaatsen is de situatie niet overzichtelijk. Daarnaast zorgen de bomen (platanen) voor veel overlast (wortelopdruk, bladafval) en zijn de bomen te groot voor de ondergronds beschikbare ruimte.

Projectgebied

Het projectgebied is vanaf de ‘buslus’ aan het begin van de Braam (kruising met de Hondsroos) tot aan de kruising met de Roessinksweg. Het betegelde fietspad aan de Oude Oxersteeg tussen de Braam en de Keizersweg wordt voetpad en wordt daarom meegenomen in de reconstructie.

Uw mening

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen bijeenkomst organiseren. Toch willen we u in de gelegenheid stellen om uw mening te geven op het schetsontwerp. Hiervoor is een online locatie ingericht: deventer.praatmee.nl/debraam. In de periode van 21 december 2020 tot en met 10 januari 2021 kunt u daar het ontwerp bekijken, uw mening doorgeven of uw vraag stellen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven aan mevrouw Van Bekkum: