Opknapbeurt Prinses Margrietlaan Bathmen

In de Prinses Margrietlaan in Bathmen wordt dit jaar groot onderhoud uitgevoerd. Het deel dat wordt aangepakt loopt van de Prinses Beatrixlaan tot en met de Koningin Julianalaan.

Aannemer REKO start 23 augustus 2022, na de bouwvak, met de werkzaamheden. De verwachting is dat het werk klaar is op 11 november 2022. Meer informatie in de bewonersbrief (pdf, 1 MB).

Ontwerp

De Prinses Margrietlaan krijgt een nieuwe inrichting. Het asfalt wordt vervangen door gebakken straatstenen, in de kleur roodbruin. Het voetpad wordt breder gemaakt voor een betere toegankelijkheid. De groenstrook wordt verbreed, zodat de bomen meer groeiruimte krijgen.

Bewoners zijn tijdens 2 bijeenkomsten geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. De bewoners hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren op het voorlopig ontwerp. Bekijk de reactienota (pdf, 150 KB) met daarin de reactie van de bewoners en de gemeente. Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 700 KB) voor de Prinses Margrietlaan en de visualisatie (pdf, 250 KB).

Grote bomen

In de straat staan grote volwassen eiken en esdoorns. De bomen zijn beeldbepalend voor de Prinses Margrietlaan. De bomen geven de straat een groen karakter en zorgen voor schaduw en koelte. De gemeente Deventer vindt het handhaven van deze gezonde bomen heel belangrijk. De verharding heeft echter schade door de opdruk van boomwortels. De bomen in de Prinses Margrietlaan krijgen meer ruimte om ook in de toekomst gezond te blijven. En om te voorkomen dat er opnieuw problemen ontstaan met wortelopdruk.

Er is onderzoek gedaan naar de huidige conditie van de bomen en wat het effect op de bomen gaat zijn bij uitvoering van het ontwerp. Dit onderzoek is te lezen in de Bomen Effect Analyse (pdf, 1 MB) en de bijbehorende bijlage (pdf, 500 KB). Uit het onderzoek blijkt dat 1 boom een slechte conditie heeft. Het plan is om deze boom te kappen en een zelfde soort boom terug te plaatsen. 

Tijdens de bijeenkomsten hebben de bewoners aangegeven dat zij graag het voetpad aan de zijde van de woningen willen behouden. Deze moet bovendien toegankelijker worden.

Tweerichtingsverkeer en verkeersbesluit

In het nieuwe ontwerp zou de Prinses Margrietlaan een eenrichtingsweg worden. Op het verkeersbesluit zijn bezwaren van bewoners binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is nogmaals naar het ontwerp gekeken. Er is besloten om aan de wensen van veel bewoners tegemoet te komen en (eerst tijdelijk) tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Het verkeersbesluit om van de laan weer een tweerichtingsweg te maken ligt tot 23 juni 2022 ter inzage.

Proef

Na de herinrichting is de laan als proef 6 maanden een tweerichtingsweg. Blijkt na 6 maanden dat tweerichtingsverkeer acceptabel is, dan wordt dit definitief ingevoerd. Bij de evaluatie betrekken we ook de buurt.

Canadees parkeren

Een andere maatregel is dat in de Prinses Margrietlaan ‘Canadees parkeren’ wordt ingevoerd. Dit betekent dat er half op de rijbaan en half in het groen geparkeerd kan worden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur een mail naar prinsesmargrietlaan2021@deventer.nl.

Wilt u contact met aannemer REKO? Bel Germen Meier via telefoonnummer 06 - 14 76 41 68.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.