Onderhoud in het Nieuwe Plantsoen

De gemeente is begin februari 2021 gestart met onderhoud in Het Nieuwe Plantsoen. Door ziekte en stormen in het verleden zijn veel bomen verdwenen. Hierdoor zijn grote vlaktes ontstaan zonder bomen. De gemeente gaat onder meer nieuwe bomen plaatsen op een aantal plekken. De begroeiing komt steeds dichter naar de paden toe. Dit zorgt voor onveilige situaties en het lijkt uit te nodigen tot afvaldump. Dit wordt allemaal aangepakt, zodat Het Nieuwe Plantsoen weer een volwaardig, afwisselend en toekomstbestendig bos is.

Het Groenbedrijf voert in opdracht van de gemeente Deventer de werkzaamheden uit.

Aangepaste planning

De werkzaamheden zijn gestart op 1 februari 2021. Volgens planning zouden de werkzaamheden 26 februari klaar zijn. Door de sneeuwval en vorst is er vertraging opgelopen. Direct na de vorstperiode is het erg warm geworden. Hierdoor zijn onder andere de padden actief geworden. Om te voorkomen dat deze beschermde dieren verstoord worden zijn de werkzaamheden gestopt.

Onderstaand ziet u per maatregel de planning.

Natuurlijke verjonging

Op de vlaktes zonder bomen is veel ‘natuurlijke verjonging’ ontstaan. Bijzondere planten, struiken en ander groen zijn spontaan gaan groeien op de vlaktes. Dat wordt in stand gehouden. Op sommige plekken wordt de natuur een handje geholpen, zodat de natuur in het plantsoen optimaal kan groeien. Om te zorgen voor een gevarieerde begroeiing is met name een deel van de bramen en jonge esdoorn verwijderd. Deze werkzaamheden zijn klaar.

Ruimte langs de paden en nieuwe bomen

Stroken van 2,5 breed langs de paden in het plantsoen worden vrijgemaakt van beplanting, en ingezaaid met een kruidenmengsel. Op een aantal markante punten in het gebied worden nieuwe bomen aangeplant. Het gaat om de aanplant van 1 beuk, 10 zwarte dennen en 6 lindebomen. De werkzaamheden langs de paden en ter plekke van de nieuw te planten bomen worden in mei/juni uitgevoerd. De aanplant van nieuwe bomen vindt plaats in het najaar.

Dode bomen en uitdunnen

Een aantal dode bomen is ingekort of verwijderd. Dat was nodig om te voorkomen dat ze op paden vallen. Eén dode Douglas (boom) in het laantje is gekapt en wordt in het najaar vervangen door een nieuwe boom. Zoveel mogelijk takhout van de omgezaagde bomen blijft achter om de biodiversiteit te bevorderen. Er zijn dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) uitgevoerd door op een paar locaties bramen en jonge esdoornopslag te verwijderen. Opslag wil zeggen: jonge wilde planten dichtbij of verder verwijderd van de moederplant.

Waarom is deze ingreep nodig?

In 2018/2019 zijn naaldbomen in dit gebied aangetast door de letterzetter (keversoort). De bomen gingen daardoor dood en moesten worden verwijderd. Hierdoor is ruimte in het bos ontstaan waar de wind vrij spel had. Vervolgens zijn veel bomen omgewaaid tijdens een zware storm in 2018/2019. De omgewaaide bomen zijn opgeruimd. Daarna is een tijd gewacht om te zien hoe het gebied zich ging ontwikkelen. Het blijkt dat er naast de enorme explosie van bramen en esdoorns ook interessante boom- en struiksoorten een plek hebben gevonden. Om deze meer kans te geven wordt een deel van de bramen en esdoorns verwijderd. Daarnaast worde op markante plekken nieuwe bomen aangeplant.

Veiligheidsonderhoud

De maatregelen bestonden uit het inkorten of verwijderen van drie slechte bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden in deze gebieden. Deze maatregelen zijn uitgevoerd. Dode bomen die geen risico vormen (omdat ze bijvoorbeeld ver van paden af staan) worden niet verwijderd. Dood hout is waardevol voor zwammen en paddenstoelen, insecten en vogels zoals de specht.

Overige werkzaamheden

Een aantal groepen rhododendrons hebben het erg zwaar door met name de droogte van de afgelopen jaren. Door het kort afzagen van deze struiken zullen ze weer van onderaf uitlopen en daarmee weer compacte dichte struiken vormen, deze werkzaamheden zijn afgerond.

Langs de paden wordt een strook beplanting (vooral bramen) verwijderd. In de plaats hiervan wordt een kruidenvegetatie ingezaaid. Hiermee wordt het langs de paden overzichtelijker. Zo ontstaat een natuurlijke bosrand, bestaande uit kruiden, struiken en vervolgens bomen. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld naar mei/juni.

Op een aantal locaties zijn boomstammen neergelegd, om te voorkomen dat er nog met auto’s het park ingereden kan worden.

Sociaal aspect

In dit gebied speelt al langere tijd een probleem rondom sociale controle. Een belangrijke oorzaak is de dichte beplanting langs de paden en onoverzichtelijke hoeken. Daarnaast wordt er veel afval gedumpt in het park. Door het uitvoeren van de maatregelen is de verwachting dat de situatie zal verbeteren. Het park krijgt een minder gesloten indruk.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.