Herinrichting Wezenland en Keizer Karellaan

We vernieuwen de weginrichting van het Wezenland en de Keizer Karellaan.
mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel

Het Wezenland en de Keizer Karellaan zijn aan onderhoud toe. Het asfalt is versleten en de bestrating van het fiets- en voetpad is slecht. Beide worden vernieuwd om de weg veilig te houden. Dit geeft tegelijk kansen om de straat anders in te richten en te verbeteren.

Voorlopig ontwerp

Tijdens de inloopavond op 9 oktober 2018 (pdf, 167 KB) zijn de voorlopige ontwerpen gepresenteerd aan bewoners.

Definitief ontwerp

Tijdens en na de inloopavond heeft Gemeente Deventer meerdere reacties ontvangen op het ontwerp. Mede op basis van die inbreng hebben wij het voorlopig ontwerp daarom op een aantal punten aangepast.

Zo worden er 2 extra verkeersplateaus en een extra ontsluiting van de parellelweg aangelegd. Alle plateaus worden steiler uitgevoerd, waardoor het verkeer meer wordt afgeremd. Het is nu definitief dat er een rotonde komt bij het kruispunt met de Karel de Grotelaan en de nieuwe weg naar Steenbrugge. Ook deze maatregel zorgt ervoor dat het verkeer wordt gedwongen snelheid te minderen. Het voetpad is op bepaalde locaties verplaatst.

Een aantal vragen en antwoorden vindt u verzameld in het document Veelgestelde vragen Wezenland en Keizer Karellaan (pdf, 90 KB).

Impressie

Wilt u alvast een impressie van de ontwerpen? Bekijk onderstaande filmpjes voor een visualisatie van het resultaat.

Wezenland (1 minuut, 26 seconden)

Naar een YouTube filmpje

Keizer Karellaan (2 minuten, 16 seconden)

Naar een YouTube filmpje

Uitvoering

Het definitief ontwerp wordt verder uitgewerkt en de gemeente selecteert een aannemer die het werk gaat uitvoeren. De aannemer start voor de zomer met de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, zodat de overlast beperkt wordt.

Kapwerkzaamheden

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de aannemer, worden volgende week 23 bomen gekapt langs beide wegen. Een groot deel van deze bomen zijn van slechte kwaliteit en worden vervangen door nieuwe bomen. Een aantal bomen nabij de kruising Karel de Grotelaan wordt gekapt voor de aanleg van de nieuwe rotonde. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zijn de kapwerkzaamheden buiten de spitstijden en wordt er met verkeersregelaars gewerkt.

Provincie Overijssel

De aanpassingen aan het Wezenland en de Keizer Karellaan worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maddie Leerkes van de gemeente Deventer, via telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres m.leerkes@deventer.nl.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.