Herinrichting Wezenland en Keizer Karellaan

We vernieuwen de weginrichting van het Wezenland en de Keizer Karellaan. De werkzaamheden zijn gestart.
mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel

Het Wezenland en de Keizer Karellaan zijn aan onderhoud toe. Het asfalt is versleten en de bestrating van het fiets- en voetpad is slecht. Beide worden vernieuwd om de weg veilig te houden. Dit geeft tegelijk kansen om de straat anders in te richten en te verbeteren.

Wezenland

Aan het Wezenland heeft een grootschalige reconstructie plaats. We vervangen het asfalt en leggen meteen een nieuw riool aan. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de weg vrijdag 22 november weer open voor verkeer.

Herman Boerhavelaan - Wezenland

De kruising Herman Boerhavelaan - Wezenland pakken we aan van maandag 11 tot en met vrijdag 22 november. Hier vervangen we het asfalt vervangen en richten we de kruising verkeersveilig in. De kruising is dicht tijdens de werkzaamheden. Er is een omleidingsroute.

Fietsers en voetgangers krijgen tijdelijk een doorgang langs het werk. Als we eind week 47 het asfalt draaien, leiden verkeersregelaars de fietsers 2 dagen om de Herman Boerhavelaan heen.

Keizer Karellaan - Wezenland - Steenbruggen

Vanaf 25 november zijn we bezig met de kruising Keizer Karellaan - Wezenland - Steenbrugge. Hier maken we een rotonde. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 13 december. Er zijn omleidingen.

Kei 13 is bereikbaar via het Wezenland. Deze weg is dan weer open. De wijk Steenbrugge is bereikbaar via de Raalterweg en de tijdelijke bouwweg. Deze tijdelijke bouwweg blijft gedurende de werkzaamheden 24 uur per dag open. Fietsers en voetgangers voor de wijk Steenbrugge worden lokaal omgeleid.

Keizer Karellaan

Begin 2020 reconstrueren we ook de Keizer Karellaan, vanaf Kei 13 tot en met Laan van Borgele. Dit doen we in fasen.

Voorlopig ontwerp

Tijdens de inloopavond op 9 oktober 2018 (pdf, 167 KB) zijn de voorlopige ontwerpen gepresenteerd aan bewoners.

Definitief ontwerp

Tijdens en na de inloopavond heeft Gemeente Deventer meerdere reacties ontvangen op het ontwerp. Mede op basis van die inbreng hebben wij het voorlopig ontwerp daarom op een aantal punten aangepast.

Zo worden er 2 extra verkeersplateaus en een extra ontsluiting van de parellelweg aangelegd. Alle plateaus worden steiler uitgevoerd, waardoor het verkeer meer wordt afgeremd. Het is nu definitief dat er een rotonde komt bij het kruispunt met de Karel de Grotelaan en de nieuwe weg naar Steenbrugge. Ook deze maatregel zorgt ervoor dat het verkeer wordt gedwongen snelheid te minderen. Het voetpad is op bepaalde locaties verplaatst.

Een aantal vragen en antwoorden vindt u verzameld in het document Veelgestelde vragen Wezenland en Keizer Karellaan (pdf, 90 KB).

Impressie

Wilt u alvast een impressie van de ontwerpen? Bekijk onderstaande filmpjes voor een visualisatie van het resultaat.

Wezenland (1 minuut, 26 seconden)

Naar een YouTube filmpje

Keizer Karellaan (2 minuten, 16 seconden)

Naar een YouTube filmpje

Provincie Overijssel

De aanpassingen aan het Wezenland en de Keizer Karellaan worden mede mogelijk gemaakt door een financiĆ«le bijdrage van de Provincie Overijssel.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maddie Leerkes van de gemeente Deventer, via telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres m.leerkes@deventer.nl.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.