Herinrichting Oerdijk Schalkhaar

We zijn begonnen met de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de provinciale weg N348. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio juli 2021.

Tijdens de werkzaamheden is de Oerdijk afgesloten (Kolkmansweg tot N348). Er is een omleidingsroute. We hebben klachten ontvangen over de verkeersdrukte, de rijsnelheid van sommige auto's en de bereikbaarheid van het dorp. Daarom hebben we een aantal wijzigingen gemaakt in de omleidingsroute.

Omleiding

Om de woningen in de omliggende wijken van de Oerdijk bereikbaar te houden, hebben we 2 beweegbare palen in de Colmschaterstraatweg naar beneden gezet. Voor de bereikbaarheid van de woningen en de winkels in Schalkhaar was dat heel fijn. Helaas zorgde dit voor een verkeersdrukte en sluipverkeer in de Colmschaterstraatweg en de omliggende wegen. Dit bracht onveilige situaties met zich mee tussen automobilisten, fietsen, brommers en voetgangers. Tot en met 2 juli geldt daarom een gewijzigde omleidingsroute (zie ook de afbeelding hieronder).

 • De wijken Douwelerleide en Wijtenhorst zijn met de auto bereikbaar via de Nico Bolkesteinlaan.
 • De paal op de hoek Colmschaterstraatweg-Stittelerweg-Van der Wijcklaan gaat weer omhoog.
 • Het dorp Schalkhaar is daardoor met de auto te bereiken via de Nico Bolkesteinlaan, Henri Dunantlaan, Brinkgreverweg en Koningin Wilhelminalaan.
 • Verkeer van en naar de wijk Douwelerleide kan de kruising Horsterhoekweg - Groot Wielens gebruiken om over te steken. Deze oversteek blijft tijdens de werkzaamheden open.
 • Fietsers worden omgeleid via Van der Wijcklaan, Voorhorsterweg, Oude Rielerweg, Kolkmansweg richting de Oerdijk.

 • Het gedeelte Oerdijk tussen de Horsterhoekweg - N348 blijft afgesloten.
 • Om het hard rijden in de Colmschaterstraatweg tegen te gaan, zijn drempels geplaatst.
 • De bewoners van de Oerdijk en het 1e gedeelte van de Colmschaterstraatweg worden door de aannemer apart geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning tijdens de werkzaamheden.
 • De omleidingen voor fietsers en auto’s worden ook met borden aangegeven.

Oerdijk omleidingsroute tot en met 2 juli 2021

Met deze aanpassingen proberen wij de veiligheid van de straten in uw wijk goed te houden. We realiseren ons dat de route van uw woning naar de voorzieningen in het dorp met de auto langer is dan u gewend bent. We hopen op uw begrip voor deze tijdelijke aanpassing.

Ontwerp

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

 • vernieuwen van de asfaltlaag, zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
 • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
 • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
 • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
 • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
 • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
 • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
 • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Download het definitieve ontwerp (pdf, 850 KB). Bekijk ook het gebied van de herinrichting (jpg, 230 KB). Meer over de planning van de werkzaamheden leest u in de bewonersbrief (pdf, 270 KB) van de aannemer.

Vervanging waterleiding Vitens

Tegelijk met de reconstructie van de Oerdijk, vervangt Vitens een deel van de waterleidingen. Het gaat om de waterleiding ter hoogte van de huisnummers Oerdijk 71A t/m 79D. De direct betrokken bewoners worden door Vitens hierover in een brief geïnformeerd.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Judith Meekes, projectleider bij Gemeente Deventer:

Voor praktische vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Peter Baalhuis, toezichthouder namens de gemeente:

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.