Herinrichting Oerdijk Schalkhaar

De reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar is afgerond. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de provinciale weg N348.

De gemeente heeft verschillende aanpassingen gedaan, waaronder:

  • vernieuwen van de asfaltlaag, zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
  • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
  • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
  • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
  • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
  • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
  • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
  • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Download het definitieve ontwerp (pdf, 850 KB). Bekijk ook het gebied van de herinrichting (jpg, 230 KB).

Vervanging waterleiding Vitens

Tegelijk met de reconstructie van de Oerdijk, heeft Vitens een deel van de waterleidingen vervangen. Het gaat om de waterleiding ter hoogte van de huisnummers Oerdijk 71A t/m 79D.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Judith Meekes, projectleider bij Gemeente Deventer:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.