Herinrichting Oerdijk Schalkhaar

Op 7 april begint Gemeente Deventer met de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de provinciale weg N348. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio juli 2021.

Tijdens de werkzaamheden is de Oerdijk afgesloten (Kolkmansweg tot N348). Voor doorgaand verkeer is er een omleiding. Deze gaat via de N348 en de Nico Bolkesteinlaan. De kruising Horsterhoekweg/Groot Wielens met de Oerdijk blijft open voor bestemmingsverkeer. De omleidingen voor fietsers en auto’s wordt met borden aangegeven. Bekijk de omleiding ook online.

Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de bewonersbrief (pdf, 270 KB) van de aannemer.

Ontwerp

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

  • vernieuwen van de asfaltlaag, zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
  • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
  • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
  • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
  • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
  • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
  • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
  • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Download het definitieve ontwerp (pdf, 850 KB). Bekijk ook het gebied van de herinrichting (jpg, 230 KB).

Vervanging waterleiding Vitens

Tegelijk met de reconstructie van de Oerdijk, vervangt Vitens een deel van de waterleidingen. Het gaat om de waterleiding ter hoogte van de huisnummers Oerdijk 71A t/m 79D. De direct betrokken bewoners worden door Vitens hierover in een brief geïnformeerd.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Judith Meekes, projectleider bij Gemeente Deventer:

Voor praktische vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Peter Baalhuis, toezichthouder namens de gemeente:

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.