Herinrichting Oerdijk Schalkhaar

In 2020 is Gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de bebouwde komgrens bij de Douweler Leide.
Werkgebied Oerdijk

In 2019 was dit deel van de Oerdijk onderdeel van een laanboomverjongings-project (LBV project). Tijdens de voorbereiding van dit project bleek dat bewoners de kastanjebomen ter hoogte van de huisnummers 71A t/m H wilden behouden. Voor dit deel van de Oerdijk stond ook al een wegreconstructie gepland voor 2021. Dit deel van de Oerdijk is namelijk het laatste deel van de weg dat nog niet volledig aangepast is aan de 30 km zone.

We hebben er daarom voor gekozen om in 2020/2021 dit deel van de Oerdijk als 1 project op te pakken en zo tot 1 integraal ontwerp te komen voor de bomen én de verkeerssituatie.

Schetsontwerp herinrichting Oerdijk

De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

  • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
  • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
  • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
  • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
  • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
  • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
  • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Download het schetsontwerp Oerdijk (pdf, 942 KB)

Wij hebben bewoners gevraagd om hun mening op het schetsontwerp. Ook konden zij vragen stellen. Deze vragen hebben wij inmiddels van een reactie voorzien. Bekijk de vragen en antwoorden ( pdf, 161 KB). Sommige opmerkingen hebben we meegenomen in het definitieve ontwerp (pdf, 850 KB), andere niet.

Planning werkzaamheden

We stellen eerst het definitieve ontwerp (pdf, 850 KB) vast. Daarna starten wij het aanbestedingstraject en selecteren wij een aannemer. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2021.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw van Bekkum (gemeente Deventer):

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.