Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Herinrichting Keizerstraat

De vernieuwde Keizerstraat moet volgens planning eind november 2020 klaar zijn. In april start de metamorfose. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd zodat overlast voor bezoekers, bedrijven en omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.

De Keizerstraat wordt de rode loper naar de binnenstad. Nieuwe rode klinkers, meer bomen en groen, nieuwe verlichting: de Keizerstraat wordt een gastvrije entree naar de binnenstad. De materialen sluiten aan op die van de Brink en stationsomgeving. Door een smallere rijbaan ontstaat meer ruimte voor voetgangers, fietsparkeren en groen. Tegelijkertijd wordt het riool vernieuwd, dat is dringend nodig.

Werkzaamheden

In april starten de werkzaamheden. Het werk moet eind november grotendeels klaar zijn. Mogelijk volgen begin 2021 nog afrondende werkzaamheden.

Bereikbaarheid

Aanliggende panden zijn tijdens de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar. De werkzaamheden zijn zo gepland, dat er tijdens evenementen zo min mogelijk overlast is.

Evenementen

De werkzaamheden starten in april. In de vakantieperiode tussen de Zomerkermis (vanaf 5 juni) en Deventer op Stelten (tot 12 juli) zijn er geen werkzaamheden in de Keizerstraat. Vóór het Dickensfestijn half december is de Keizerstraat (grotendeels) klaar en weer beschikbaar.

Overlast

De meeste overlast wordt verwacht vlak na de bouwvak. Dan wordt tussen de Geert Grootestraat en de Pikeursbaan het riool vervangen, kabels en leidingen verlegd en het regenwater afgekoppeld via een eigen systeem, dat het water infiltreert in de ondergrond. Vervolgens kan de fundatie van de nieuwe weg worden opgebouwd en de nieuwe bestrating worden gelegd. Tijdens deze fase geldt een omleiding voor de bevoorrading. Deze loopt waarschijnlijk via de Korte Bisschopstraat en/of via Zandpoort en de Brink.

In het deel van de Keizerstraat tussen de Pikeursbaan en de Singel/Leeuwenbrug, zijn de werkzaamheden minder ingrijpend. Dit omdat het riool daar niet wordt vervangen en er via de Brinkpoortstraat, Gedempte Gracht en Pikeursbaan alternatieve routes zijn.

Omleidingen

Bij afsluitingen krijgt verkeer te maken met omleidingen. Dit wordt dan aangegeven met borden.

Overige werkzaamheden

Tijdens de herinrichting van de Keizerstraat wordt ook de openbare verlichting vervangen door moderne ledverlichting. Er worden extra bomen geplant en onder bestaande bomen beplanting aangebracht. En worden fietsparkeerplekken aangeduid in de bestrating. Verder worden er uitneembare fietsbeugels en vaste fietsrekken geplaatst. Ook wordt er voor de Deventer Schouwburg en op de ‘6-sprong’ een bijzonder lichtelement geplaatst. In de bocht tussen de Keizerstraat en de Gedempte Gracht wordt een zitplaats met veel groen aangebracht.

Rijrichting

De Keizerstraat tussen Singel en Brinkpoortstraat wordt eenrichtingsverkeer richting Brink. De verkeersrichting in de Brinkpoortstraat wordt omgedraaid. Verkeerskundig onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van omwonenden en de centrumgarage, wijst uit dat dat verkeerskundig goed mogelijk is.

Uit verkeersmetingen gedurende 8 dagen blijkt dat normaal gesproken verkeer uit de Brinkpoortstraat (bij omdraaien éénrichtingsverkeer) de wijk prima kan verlaten richting Singel. Met de uitkomsten van het onderzoek is voldoende onderbouwd dat het omdraaien van éénrichtingsverkeer in de Brinkpoortstraat mogelijk is, en het ontwerp hierop niet aangepast hoeft te worden.

Bijeenkomst

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Keizerstraat wordt tijdens de Binnenstadsavond op 11 mei 2020 gedeeld. Betrokkenen en omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.

Mede mogelijk gemaakt door provincie en Rijk

De herinrichting van de Keizerstraat in Deventer is een onderdeel van de herinrichting van de Stationsomgeving. Dit project wordt medegefinancierd door de provincie Overijssel en het Rijk.