Herinrichting Keizerstraat

De vernieuwde Keizerstraat moet volgens planning eind 2020 klaar zijn. De werkzaamheden zijn gestart in juni 2020 en worden in verschillende fases uitgevoerd. Zo beperken we de overlast voor bezoekers, bedrijven en omwonenden zoveel als mogelijk.

De Keizerstraat wordt de rode loper naar de binnenstad. Nieuwe rode straatstenen, meer bomen en groen, nieuwe verlichting: de Keizerstraat wordt een gastvrije entree naar de binnenstad.

Wat verandert er op de Keizerstraat?

 • De weg wordt in zijn geheel vernieuwd;
 • er komen extra bomen en onder bestaande bomen komt lage beplanting;
 • er komen fietsparkeerplekken die zijn aangeduid in de bestrating en er worden vaste fietsrekken geplaatst;
 • de openbare verlichting wordt vervangen door ledverlichting;
 • voor de Deventer Schouwburg en op de ‘6-sprong’ komt een bijzonder lichtelement;
 • in de bocht tussen de Keizerstraat en de Gedempte Gracht komt een zitplaats met veel groen;
 • de riolering wordt vernieuwd. Hierbij wordt het regenwater afgekoppeld van het riool en aangesloten op een nieuw en eigen systeem, waardoor regenwater kan infiltreren in de ondergrond.

Planning

Op 8 juni zijn de werkzaamheden gestart. Begin december moet het werk grotendeels klaar zijn. Mogelijk zijn er in 2021 afrondende werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen.

De globale planning is als volgt (deze is bijgewerkt op 17 september):

 • 8 juni-17 juli: werkzaamheden aan het riool tussen de Geert Grootestraat en Pikeursbaan.
 • Na de bouwvakantie, vanaf 17 augustus: afronden werkzaamheden aan de gasleidingen en start aanleggen nieuwe bestrating tussen de Geert Grootestraat en de Pikeursbaan: deze werkzaamheden liggen op schema en verwachten we eind week 39 af te ronden.
 • Vanaf 21 september: start werkzaamheden aan de 6-sprong : de straat wordt opengebroken voor rioolwerkzaamheden.
 • Begin oktober starten we met het deel tussen de Singel en de Pikeursbaan. Hier zijn de werkzaamheden minder ingrijpend. Dit omdat we daar niet alle leidingen vervangen.
 • Begin december starten we met het laatste deel van Op de Keizer (bij Intervisie).

Bereikbaarheid Keizerstraat

Aanliggende panden zijn tijdens de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar. We proberen de overlast voor omwonenenden zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen tijdens de werkzaamheden aan de 6-sprong

De werkzaamheden aan de 6-sprong beginnen op maandag 21 september.

 • Het éénrichtingsverkeer van de Brinkpoortstraat en de Gedempte Gracht wordt tijdelijk opgeheven;
 • De Brinkpoortstraat is bereikbaar via de Singelstraat;
 • De Pikeursbaan is bereikbaar via de Verzetslaan en de beweegbare paal staat omlaag;
 • De Gedempte Gracht is bereikbaar via de Verzetslaan;
 • De parkeergarage van de appartementen is bereikbaar via de Gedempte Gracht.

Overlast voor omwonenden

De meeste overlast verwachten we tussen 8 juni en half oktober. Dan wordt tussen de Geert Grootestraat en de Pikeursbaan het riool vervangen en worden kabels en leidingen verlegd. Vervolgens kan de fundatie van de nieuwe weg worden opgebouwd en de nieuwe bestrating worden gelegd.

Het verleggen van kabels en leidingen kan gevolgen hebben voor omwonenden. Het nutsbedrijf neemt persoonlijk contact op met de omwonenden over wie dit gaat.

Omleidingen tijdens de werkzaamheden

Het verkeer krijgt te maken met omleidingen. Deze worden aangegeven met borden.

 • Tot half oktober is de Keizerstraat tussen de Geert Grootestraat en de Pikeursbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers. Bevoorradingsverkeer van en naar het centrum wordt omgeleid via Zandpoort en de Brink.
 • Tijdens de uitvoering van het gedeelte tussen de Pikeursbaan en de Singel zijn er alternatieve routes via de Brinkpoortstraat, Gedempte Gracht en Pikeursbaan.
 • Voor voetgangers zijn er loopplanken.

Rijrichting

De Keizerstraat tussen Singel en Brinkpoortstraat wordt eenrichtingsverkeer richting Brink. De verkeersrichting in de Brinkpoortstraat wordt omgedraaid. Naar aanleiding van zorgen van omwonenden hebben we een verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat dit verkeerskundig goed mogelijk is.

Uit verkeersmetingen gedurende 8 dagen blijkt dat normaal gesproken verkeer uit de Brinkpoortstraat (bij omdraaien éénrichtingsverkeer) de wijk prima kan verlaten richting Singel. Met de uitkomsten van het onderzoek is voldoende onderbouwd dat het omdraaien van éénrichtingsverkeer in de Brinkpoortstraat mogelijk is, en het ontwerp hierop niet aangepast hoeft te worden.

Meer informatie

Mede mogelijk gemaakt door provincie en Rijk

De herinrichting van de Keizerstraat in Deventer is een onderdeel van de herinrichting van de Stationsomgeving. Dit project wordt medegefinancierd door de provincie Overijssel en het Rijk.

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.