Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Herinrichting Keizerstraat

De vernieuwde Keizerstraat moet volgens planning eind 2020 klaar zijn. In juni start de metamorfose. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd zodat overlast voor bezoekers, bedrijven en omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.

De Keizerstraat wordt de rode loper naar de binnenstad. Nieuwe rode straatstenen, meer bomen en groen, nieuwe verlichting: de Keizerstraat wordt een gastvrije entree naar de binnenstad.

Wat gaat er precies gebeuren?

 • De weg wordt in zijn geheel vernieuwd;
 • de openbare verlichting wordt vervangen door moderne ledverlichting;
 • er komen extra bomen en onder bestaande bomen komt lage beplanting;
 • er komen fietsparkeerplekken die zijn aangeduid in de bestrating en er worden vaste fietsrekken geplaatst;
 • voor de Deventer Schouwburg en op de ‘6-sprong’ komt een bijzonder lichtelement;
 • in de bocht tussen de Keizerstraat en de Gedempte Gracht komt een zitplaats met veel groen;
 • de riolering wordt vernieuwd, hierbij wordt het regenwater afgekoppeld van het riool en aangesloten op een nieuw en eigen systeem, waardoor regenwater kan infiltreren in de ondergrond.

Planning

Op maandag 8 juni starten de werkzaamheden. In november moet het werk grotendeels klaar zijn, vóór de drukte in december. Mogelijk zijn er in 2021 afrondende werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen.

De globale planning is als volgt:

 • 8 juni: start van de rioleringswerkzaamheden tussen de Geert Grootestraat en Pikeursbaan.
 • 22 juni - 17 juli: vervangen waterleiding.
 • In de bouwvakantie wordt niet gewerkt.
 • 17 augustus: start aanleggen nieuwe bestrating.
 • Half oktober wordt volgens planning gestart met het deel tussen de Singel en de Pikeursbaan.

Bereikbaarheid

Aanliggende panden zijn tijdens de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar. We proberen de overlast voor omwonenenden zoveel mogelijk te beperken.

Overlast

De meeste overlast verwachten we tussen 8 juni en half oktober. Dan wordt tussen de Geert Grootestraat en de Pikeursbaan het riool vervangen en worden kabels en leidingen verlegd. Vervolgens kan de fundatie van de nieuwe weg worden opgebouwd en de nieuwe bestrating worden gelegd.

Het verleggen van kabels en leidingen kan gevolgen hebben voor omwonenden. Het nutsbedrijf neemt persoonlijk contact op met de omwonenden die dit betreft.

In het deel van de Keizerstraat tussen de Pikeursbaan en de Singel/Leeuwenbrug, zijn de werkzaamheden minder ingrijpend. Dit omdat het riool daar niet wordt vervangen. Hier vernieuwen we alleen de weg en de trottoirs.

Omleidingen

Bij afsluitingen krijgt verkeer te maken met omleidingen. Dit wordt dan aangegeven met borden.

In de periode van 8 juni tot half oktober is een deel van de Keizerstraat voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Er geldt dan een omleiding voor het bevoorradingsverkeer van en naar het centrum. De omleiding loopt via Zandpoort en de Brink. Ook fietsers worden omgeleid.

Tijdens de uitvoering van het gedeelte tussen de Pikeursbaan en de Singel zijn er via de Brinkpoortstraat, Gedempte Gracht en Pikeursbaan alternatieve routes.

Rijrichting

De Keizerstraat tussen Singel en Brinkpoortstraat wordt eenrichtingsverkeer richting Brink. De verkeersrichting in de Brinkpoortstraat wordt omgedraaid. Verkeerskundig onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van omwonenden en de centrumgarage, wijst uit dat dat verkeerskundig goed mogelijk is.

Uit verkeersmetingen gedurende 8 dagen blijkt dat normaal gesproken verkeer uit de Brinkpoortstraat (bij omdraaien éénrichtingsverkeer) de wijk prima kan verlaten richting Singel. Met de uitkomsten van het onderzoek is voldoende onderbouwd dat het omdraaien van éénrichtingsverkeer in de Brinkpoortstraat mogelijk is, en het ontwerp hierop niet aangepast hoeft te worden.

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf, 411 KB) over de herinrichting Keizerstraat.

Mede mogelijk gemaakt door provincie en Rijk

De herinrichting van de Keizerstraat in Deventer is een onderdeel van de herinrichting van de Stationsomgeving. Dit project wordt medegefinancierd door de provincie Overijssel en het Rijk.

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.