Herinrichting Havezatelaan

In 2020 is de gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de herinrichting Havezatelaan. Dit in navolging op de werkzaamheden aan het Wezenland en de Keizer Karellaan.

Aan onderhoud zijn toe:

 • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
 • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
 • de rotonde Laan van Borgele;
 • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
 • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
 • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

Definitief ontwerp is gereed

Het ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

Planning en vervolg

Namens de gemeente Deventer zal aannemer NTP de werkzaamheden gaan uitvoeren.

 • De werkzaamheden starten 21 juni 2021 met de afsluiting en het opbreken van de rotonde en de aansluiting tot aan De Kamp (fase 1).  Vrijdag 30 juli om 18.00 uur is de rotonde weer open voor verkeer.  De verbinding De Kamp – Borgelerhofweg blijft gesloten.
 • Van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 10 september voert het nutsbedrijf (Van Gelder) werkzaamheden uit in het trottoir. Dat doet de aannemer in opdracht van het waterleidingbedrijf Vitens en Enexis Gas en Stroom. Aannemer NTP brengt aansluitend de bestrating aan. Hierna is fase 1 definitief gereed.
 • Op maandag 23 augustus start NTP met het opbreken van de ventweg van de Havezatelaan. Ook voert de aannemer de rioleringswerkzaamheden uit. Van Gelder gaat aan het werk in de kruising van de Borgelerhofweg.
 • De verwachting is dat de totale werkzaamheden rond februari 2022 gereed zijn.

Bekijk de nieuwsbrief van aannemer NTP (pdf, 340 KB) voor de laatste informatie. De aannemer heeft ook een app gelanceerd met daarin informatie over de werkzaamheden. Lees meer onder het kopje 'Heeft u vragen?'.

Omleidingen

Vanwege de werkzaamheden zijn er omleidingen voor het verkeer. De tekeningen met verkeersomleidingen vindt u onderaan deze pagina. De omleidingen zijn aangegeven met borden.

Buslijn 161 volgt tot en met 30 juli 2021 een andere route. De halte Havezatelaan vervalt. De tijdelijke halten zijn WKC Borgele, Beugelskamp en Het Vlier. Kijk voor reisinformatie op www.rrreis.nl.

Gemeente Olst-Wijhe is op hetzelfde moment aan het werk op de Diepenveenseweg bij de gemeentegrens. Deze weg is voor een deel afgesloten.

Verduurzamen

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • het oppervlak ongeveer 10% meer groen en beplanting bevat dan in de oude situatie?
 • we regenwater onder de nieuwe rijbaan in een speciale fundatie opvangen, vasthouden en laten infiltreren?
 • we het regenwater van de flats (gedeeltelijk, de voorzijde van de flats) afkoppelen en het water laten infiltreren?
 • dat Circulus Berkel, naast de bestaande afvalcontainers, ook papiercontainers en groente, fruit en tuinafval (GFT) containers bij de flats laat plaatsen?

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Heeft u vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt contact opnemen met Monique van Bekkum:

Aannemer NTP heeft de app 'Havezatelaan Deventer' gelanceerd. Via deze gratis app blijft u op de hoogte van de werkzaamheden rond de Havezatelaan. Download de app via de app-store of scan de QR-code hieronder. Wilt u pushberichten ontvangen, let er dan op dat de instellingen goed staan.

 Scan de QR-code en download de app over de werkzaamheden Havezatelaan

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.