Herinrichting Havezatelaan

Vanaf juni 2021 zijn we aan het werk geweest in de Havezatelaan. We hebben in verschillende fasen de rotonde, de Havezatelaan en omliggend gebied inclusief de parkeerterreinen van de flats aangepakt. De komende weken ronden we de werkzaamheden af. Medio mei 2022 verwachten we met alle werkzaamheden klaar te zijn. Dit geldt ook voor de werkzaamheden bij de flats.

Aan onderhoud zijn toe:

  • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
  • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
  • de rotonde Laan van Borgele;
  • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
  • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
  • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

Definitief ontwerp is gereed

Het ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

Planning en vervolg

In mei 2022 zijn alle werkzaamheden klaar.

Verduurzamen

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • het oppervlak ongeveer 10% meer groen en beplanting bevat dan in de oude situatie?
  • we regenwater onder de nieuwe rijbaan in een speciale fundatie opvangen, vasthouden en laten infiltreren?
  • we het regenwater van de flats (gedeeltelijk, de voorzijde van de flats) afkoppelen en het water laten infiltreren?
  • dat Circulus Berkel, naast de bestaande afvalcontainers, ook papiercontainers en groente, fruit en tuinafval (GFT) containers bij de flats laat plaatsen?

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Monique van Bekkum:

Aannemer NTP heeft de app 'Havezatelaan Deventer' gelanceerd. Via deze gratis app blijft u op de hoogte van de werkzaamheden rond de Havezatelaan. Download de app via de app-store of scan de QR-code hieronder. Wilt u pushberichten ontvangen, let er dan op dat de instellingen goed staan.

 Scan de QR-code en download de app over de werkzaamheden Havezatelaan

Bekijk de video van de herinrichting Havezatelaan (3 minuten). U ziet hierin beelden van de werkzaamheden en het resultaat.

Naar een YouTube filmpje

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.