Herinrichting Havezatelaan

In 2020 is de gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de herinrichting Havezatelaan. Dit in navolging op de werkzaamheden aan het Wezenland en de Keizer Karellaan.

Aan onderhoud zijn toe:

  • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
  • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
  • de rotonde Laan van Borgele;
  • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
  • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
  • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

Definitief ontwerp is gereed

Het definitieve ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

Vitens en Enexis

Vitens en Enexis starten met de werkzaamheden aan water- en gasleiding vanaf week 23. De bewoners in de buurt van de werkzaamheden worden op de hoogte gesteld door de partijen zelf. De uitvoerende partij is Van Gelder.

Planning en vervolg

De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Aannemer NTP zal de werkzaamheden uit gaan voeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting starten in juni en voor Kerst 2021 gereed zijn. De aannemer zal in fases gaan werken.

Verduurzamen

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Monique van Bekkum:

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.