Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Herinrichting Havezatelaan

In 2020 is de gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de herinrichting Havezatelaan. Dit in navolging op de werkzaamheden aan het Wezenland en de Keizer Karellaan.

Aan onderhoud zijn toe:

 • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
 • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
 • de rotonde Laan van Borgele;
 • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg.

Het asfalt is versleten en de bestrating van de paden is slecht. Vernieuwing is nodig. Dit geeft tegelijk kansen om de straat anders in te richten en te verbeteren.

Schetsontwerp herinrichting Havezatelaan

De gemeente heeft een schetsontwerp opgesteld. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

 • Aansluiten op het traject Wezenland/Keizer Karellaan;
 • Verbeteren en verruimen van de groenvlakken: minder verharding en realiseren van een wandelgelegenheid;
 • Zoveel mogelijk karakteristieke bomen in deze laan behouden en zorgen voor groeiplaatsverbetering van de bestaande bomen;
 • Verbeterde en waar mogelijk meer parkeeroplossingen;
 • Verbeteren van de riolering/waterberging;
 • Verbeteren van de afvalinzameling in overleg met Circulus Berkel;
 • Toevoegen van een busroute na herinrichting met bijbehorende bushaltes;
 • Op het fietspad ten noorden van de rotonde (Laan van Borgele richting Boxbergerweg) willen we de tegels vervangen door een betonverharding.

Het plan voor borden en verlichting moet nog worden gemaakt. Borden en verlichting zullen deels worden verplaatst en/of vervangen.

Download het schetsontwerp Havezatelaan (pdf, 10 MB)

Geef uw mening over het ontwerp

In verband met de coronamaatregelen organiseren wij geen bewonersbijeenkomst. Toch horen wij graag uw mening en uw vragen over het schetsontwerp voor de Havezatelaan. Dat kan op 2 manieren:

 1. Vanaf maandag 6 juli liggen de ontwerptekeningen bij Activiteitencentrum de Schalm (Dreef 1, Deventer). U kunt ze daar inkijken en uw reactie invullen op een formulier.
 2. Via het het online reactieformulier. Klik hierin op de "praat mee"-knop rechtsboven in beeld. Dit formulier is beschikbaar tot en met 20 juli, 12.00 uur.

Toelichting op de kleuren in het ontwerp

 • Groene cirkels: bestaande en te behouden bomen;
 • Oranje cirkels: te kappen boom i.v.m. herinrichting;
 • Lichtgrijs: stoep;
 • Donkergrijs: bestrating betonklinkers en parkeervakken;
 • Grijze arcering in groen: grasbetonstenen voor parkeren;
 • Bruin: straat in gebakken klinkers;
 • Rood: fietsstroken, het grijs er tussenin is asfalt;
 • Wit: markering;
 • Wandelpad in het groen is een half verharding;
 • Groene vlakken: gras of nader te bepalen beplanting;
 • Blauwe streepjes - fietsklem of -beugel bij de flats;
 • Zwart blokje met A - ondergrondse afvalcontainer (in overleg met Circulus Berkel worden dit er mogelijk meer, met andere inzamelingsmogelijkheden)

Planning werkzaamheden

De planning is om in 2020 het ontwerp vast te stellen en het aanbestedingstraject te starten. De uitvoering van de werkzaamheden start dan in 2021.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw van Bekkum (gemeente Deventer), telefoon 14 0570 of e-mail me.van.bekkum@deventer.nl.

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Havezatelaan - Schetsontwerp 9.967,0 KB
Brief aan bewoners over herinrichting Havezatelaan 718,9 KB