Herinrichting Havezatelaan

In 2020 is de gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de herinrichting Havezatelaan. Dit in navolging op de werkzaamheden aan het Wezenland en de Keizer Karellaan.

Aan onderhoud zijn toe:

  • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
  • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
  • de rotonde Laan van Borgele;
  • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
  • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
  • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

Definitief ontwerp is gereed

Het definitieve ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

Kappen van bomen

Om ruimte te maken voor de herinrichting, gaan we bomen kappen. De kapwerkzaamheden zijn van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 maart 2021. We kappen 19 bomen en planten 22 bomen terug. Bekijk de kaptekening (pdf, 650 KB).

Vitens en Enexis

Vitens en Enexis starten met de werkzaamheden aan water- en gasleiding vanaf week 22 (in de week van 1 mei). De bewoners in de buurt van de werkzaamheden worden op de hoogte gesteld door de partijen zelf.

Verduurzamen

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Planning en vervolg

In februari 2021 beginnen we met het aanbestedingstraject. De uitvoering van de werkzaamheden start dan later in 2021. We schatten nu in dat de uitvoering ongeveer 1 jaar gaat duren. Deze voeren we uit in fasen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Monique van Bekkum:

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.