Hanzeweg

De weg tussen de kruispunten met de Industrieweg/Duurstedeweg en Schonenvaardersstraat/Dordrechtweg is het laatste stuk van de Hanzeweg dat wordt heringericht. Met de nieuwe inrichting van de weg kan het verkeer een stuk sneller doorstromen. Ook zijn de riolering en het asfalt aan vervanging toe. De werkzaamheden aan de weg vinden naar verwachting plaats in de periode juni tot en met december 2019.
Opgeknapte Hanzeweg

De gemeente selecteert op dit moment een aannemer voor de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de zuidoostzijde van de Hanzeweg. Met de parallelwegen verbetert de doorstroming, omdat het aantal directe aansluitingen van bedrijven op de Hanzeweg wordt beperkt.

Bekijk het ontwerp (pdf, 1 MB) en de kaart met bebording en markeringen (pdf, 1,3 MB).

In 2018 al deel aangepast

Begin 2018 is de parallelweg aan de noordwestzijde al aangepast. De Hanzeweg is tussen de Zutphenseweg en de Industrieweg verbreed naar 2 x 2 rijstroken.

Ook zijn er parallelwegen aangelegd om de bedrijven aan de Hanzeweg goed bereikbaar te houden. De Hanzeweg had veel uitritten, onduidelijke opgangen en veel oversteekbewegingen. De weg is gegaan van 3 naar 4 rijbanen (2 x 2) met aan beide zijden een parallelweg, met als doel:

  • een goede bereikbaarheid van Deventer voor de middellange en lange termijn;
  • verbetering van de doorstroming, comfort, bereikbaarheid en veiligheid voor fietsers;
  • impuls voor investeerders in het gebied door een verbeterde uitstraling van de Hanzeweg;
  • vermindering van de verkeersdruk rond de binnenstad.

Duurzaam

Duurzaamheid speelde een grote rol bij de verbreding van de Hanzeweg. De doorstroming van verkeer is bijvoorbeeld verbeterd door het aantal op- en afritten te verminderen, 1 van de kruispunten te vereenvoudigen en intelligente verkeersregelinstallaties in te zetten.

Ook hebben de aannemers materialen duurzaam ingezet. Zo is het zand hergebruikt, zodat af- en aanvoer van 15.000 kuub zand is voorkomen. Alle gebruikte betonmaterialen hebben duurzaamheidsniveau A+. Dit alles betekent een verminderde CO2-uitstoot. Tenslotte is de Hanzeweg volledig afgekoppeld van de riolering. Ook aanliggende bedrijven hebben in overleg met de gemeente deze mogelijkheid.

Ruimere mogelijkheden voor initiatieven

De reconstructie van de Hanzeweg is ook bedoeld om het gebied een impuls te geven. Rondom de Hanzeweg is ruimte voor allerlei nieuwe initiatieven. Om ondernemers en initiatiefnemers op weg te helpen hebben we ‘Grijp je Kans' (pdf, 14 MB) opgesteld. Hiermee geven we een indruk van de kansen die er liggen. De gemeente en de provincie verwachten dat de ruimere mogelijkheden tot nieuwe initiatieven in het Havenkwartier en Bergweide zullen leiden.

Hanzetracé

Een goede verkeersdoorstroming is belangrijk voor de economische groei en (her)ontwikkelingen in Deventer. Om het Hanzetracé te verbeteren, werd eerder al de Amstellaan verbreed en kreeg de Dunantlaan een tunnel. De verbetering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel hiervoor subsidie verstrekt.

Subsidie provincie Overijssel

De verbetering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel hiervoor subsidie verstrekt.