Groene Wal

De herinrichting van het Churchillplein is klaar.
Ontwerp herinrichting Groene Wal

De knik op het Churchillplein is verdwenen, waardoor het kruispunt overzichtelijk en veiliger is geworden. Het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug is aangepast. Zo verbeteren we de doorstroming voor het openbaar vervoer en alle andere verkeer. In dit gebied, ook wel de Groene Wal genoemd, komen veel bomen. Dit wordt een groene schakel tussen het Rijsterborgherpark en de Buitengracht.

Rode loper

De voetgangersoversteek van het Stationsplein naar de Keizerstraat is een brede overgang met vluchtheuvel zonder verkeerslichten. Hiermee ontstaat de Rode Loper: een aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers tussen het station en de binnenstad. De verkeerslichten op de kruisingen met de Verzetslaan en de Singelstraat blijven bestaan. Deze zorgen daar voor een geregelde oversteek. De Keizerstraat blijft toegankelijk voor (bevoorradings)verkeer.

Poort naar de binnenstad

De plannen maken deel uit van de herinrichting van de stationsomgeving. De raad stemde in 2016 in met het uitwerken van het scenario De Groene Wal: een mooi stationsplein dat goed aansluit bij de Binnenstad. De plannen maken het makkelijker om met de bus, te voet of per fiets de binnenstad in te komen, omdat de verkeerssituatie veel logischer wordt. Deventer krijgt weer een mooie groene poort naar de binnenstad. Deze sluit aan op de historische stationsomgeving, die beter bereikbaar en veiliger is.

Subsidie

De provincie Overijssel en het Rijk stellen ieder 1,95 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het Churchillplein. Het geld komt uit een subsidie voor het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Hiermee is de uitvoering van De Groene Wal gedekt.

Webcam Groene Wal

Kijk live mee naar de Groene Wal via onze webcam bij het stationsgebied.

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van de werkzaamheden rond de Groene Wal. Volg ons ook via Facebook en Twitter.