Dorpsstraat Diepenveen

Bewoners van de Dorpsstraat in Diepenveen, tussen de Schilderstraat en de Sallandsweg, hebben aangegeven dat zij hier een 30-kilometergebied willen. Nu mag op dit deel mag 50 km/u worden gereden. Dat levert onveilige situaties op. Daarnaast is de Dorpsstraat hier bestraat met klinkers, wat geluidsoverlast veroorzaakt. Door de snelheid te verlagen, zal deze overlast mogelijk minder worden.

Door 'De werkgroep Dorpsstraat 30km' en de gemeente zijn gezamenlijk een aantal voorstellen gedaan om van de Dorpsstraat, vanaf de Kleikoele tot aan de Sallandsweg, een 30-kilometergebied te maken.

Er komt geen totale herinrichting. Bewoners en belanghebbenden krijgen een uitnodiging om het ontwerp te bekijken.

Geef uw mening over het ontwerp

Vanwege de coronamaatregelen organiseren wij geen bewonersbijeenkomst. Toch horen wij graag uw mening en uw vragen over het schetsontwerp voor de Dorpsstraat. Dat kon op 2 manieren:

  1. Via een online reactieformulier. Dit formulier was beschikbaar van 30 oktober tot en met 22 november 2020.
  2. Vanaf 30 oktober 2020 lagen de ontwerptekeningen ter inzage bij de bibliotheek in het Hof van Salland.

Download het schetsontwerp (pdf, 700 KB).

Planning werkzaamheden

  • Najaar 2020: ontwerp voorleggen aan de bewoners en betrokken partijen.
  • Begin 2021: start werkzaamheden.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw van Bekkum (gemeente Deventer):

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.