Brug en stuw Gorsselseweg

De onderhoudswerkzaamheden aan de brug in de Gorsselseweg (Bathmen) en de onderliggende stuw zijn afgerond. De brug voldeed niet meer aan de huidige constructieve eisen. Ook aan de stuw was onderhoud nodig om het waterpeil in de Schipbeek te kunnen blijven reguleren.

De brug en de stuw kunnen na het onderhoud weer minimaal 30 jaar mee. De opdracht is gezamenlijk verstrekt door gemeente Deventer en Waterschap Rijn en IJssel.

Wat gaat er gebeuren?

In grote lijnen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • verleggen van kabels en leidingen;
  • opname nulsituatie van enkele nabijgelegen woningen;
  • damwanden trillen om de stuw droog te zetten (net als bij de Bolestuw). Het water wordt met buizen omgeleid. Als er (te) veel water komt loopt de stuw (tijdelijk) weer onder water;
  • verwijderen van de stuwkleppen en inspectie van het onderwaterdeel;
  • reviseren stuwkleppen en herstellen metselwerk;
  • vervangen stuwaandrijving;
  • vervangen brugdek en leuningen;
  • aanbrengen asfalt;
  • verwijderen damwanden, omleidingspijpen en opruimen werkterrein.

Het nieuwe asfalt op het brugdek heeft alvast bredere fietsstroken gekregen. Dit ter voorbereiding op asfaltonderhoud aan de Gorsselseweg dat voor 2022 gepland staat.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.