Brug en stuw Gorsselseweg

De onderhoudswerkzaamheden aan de brug in de Gorsselseweg (Bathmen) en de onderliggende stuw zijn gestart. De brug voldoet niet meer aan de huidige constructieve eisen. Ook aan de stuw is onderhoud nodig om het waterpeil in de Schipbeek te kunnen blijven reguleren.

Om dit onderhoudsmoment zo goed mogelijk te benutten laten we zoveel mogelijk maatregelen in 1 keer uitvoeren, door 1 hoofdaannemer: aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V.. De brug en de stuw kunnen na het onderhoud weer minimaal 30 jaar mee.

Deze opdracht is gezamenlijk verstrekt door gemeente Deventer en Waterschap Rijn en IJssel.

Wat gaat er gebeuren?

In grote lijnen voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • verleggen van kabels en leidingen;
 • opname nulsituatie van enkele nabijgelegen woningen;
 • damwanden trillen om de stuw droog te zetten (net als bij de Bolestuw). Het water wordt met buizen omgeleid. Als er (te) veel water komt loopt de stuw (tijdelijk) weer onder water;
 • verwijderen van de stuwkleppen en inspectie van het onderwaterdeel;
 • reviseren stuwkleppen en herstellen metselwerk;
 • vervangen stuwaandrijving;
 • vervangen brugdek en leuningen;
 • aanbrengen asfalt;
 • verwijderen damwanden, omleidingspijpen en opruimen werkterrein.

De damwanden voor het afdammen van de Schipbeek worden hoogfrequent in de bodem getrild. Bij deze methode is de kans op schade aan omliggende gebouwen zeer klein. Voor de zekerheid worden er ook trillingsmetingen uitgevoerd.

Het nieuwe asfalt op het brugdek krijgt alvast bredere fietsstroken. Dit ter voorbereiding op asfaltonderhoud aan de Gorsselseweg dat voor 2022 gepland staat.

Kunstwerk De Harp van Bathmen

Het kunstwerk ‘De Harp van Bathmen’ is tijdelijk verwijderd in verband met het onderhoud aan de brug. Het ontwerp van brug en stuw is zodanig uitgewerkt dat De Harp in de nieuwe situatie, met kleine aanpassingen, weer teruggeplaatst kan worden. De situatie wordt benut om onderhoud aan het kunstwerk uit te voeren.

Planning

 • week 27 t/m 29: omleggen van kabels en leidingen (inmiddels afgerond);
 • week 33 (na bouwvak noord): werkzaamheden op locatie zijn gestart;
 • week 34: start intrillen van damwanden in de Schipbeek;
 • week 39: start stremming Gorsselseweg (vanaf 21 september tot 25 oktober);
 • week 45: afronding werkzaamheden.

Door omstandigheden kan het zijn dat de aannemer sneller klaar is of de planning juist iets uitloopt. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind november gereed.

Bereikbaarheid

De volledige afsluiting van de brug in de Gorsselseweg is omgezet naar een gedeeltelijke stremming. Fiets- en autoverkeer kan weer over de brug, maar wel met aangepaste snelheid. Auto’s kunnen nog niet tegelijk in 2 rijrichtingen. De gedeeltelijke stremming geldt nog tot en met 12 november 2020.

De gedeeltelijke stremming is nodig, omdat er nog werkzaamheden plaatsvinden aan de zijkanten en onderzijde van de brug. De mensen op de bouwplaats kunnen door de verkeersmaatregelen veiliger werken.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer Baars, projectleider namens de gemeente, via  telefoonnummer 06 - 11 78 24 75.

Voor vragen over de stuw kunt u contact opnemen met de heer Van Schaik, projectleider namens het Waterschap, via telefoonnummer 06 - 52 60 09 00.

Blijf op de hoogte

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.