Brinkgreverweg

De Brinkgreverweg gaat op de schop. De gemeente pakt de weg aan tussen de Veenweg/Ceintuurbaan en de Van Oldenielstraat/Henri Dunantlaan. Eerder werd het deel tussen de Beestenmarkt en de Veenweg al aangepakt.

Op 11 maart 2019 is de aannemer gestart met reconstructiewerkzaamheden van de Brinkgreverweg, tussen de Veenweg en de Henri Dunantlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 maanden: tot augustus 2019.

Wat gaan we doen?

  • de riolering vervangen;
  • het wegprofiel en de wegindeling verbeteren;
  • een nieuwe bomenstructuur aanbrengen.
  • gelijktijdig gaat Enexis de elektrakabels vervangen (gelegen onder de stoep).

We willen een optimale ruimte voor bomen, voetgangers, verkeer en parkeren. De gebruiker moet comfort en veiligheid ervaren op de Brinkgreverweg.

Riool afkoppelen

Tijdens de aanpak van de Brinkgreverweg hebben we de mogelijkheden verkend van het afkoppelen van hemelwater van de woningen. Regenwater is schoon water. Dit schone water komt voor een groot deel in het gemengde riool terecht. Hierdoor vermengen schoon en smerig water en dat is jammer.

Heeft u als bewoner gekozen om regenwater af te koppelen van uw riool? Op dit moment wordt de video-inspectie ingepland van de riolering in de voortuin. Het advies voor het afkoppelen van hemelwater wordt zo snel mogelijk ingepland.

Samenwerken met bewoners

Vanaf de zomer van 2018 is kennis gemaakt met de direct aanwonenden. De gemeente weet daardoor beter wat er wordt beleefd en speelt. Verder zijn de aanwonenden geïnformeerd over het proces. Er zijn gesprekken met ambassadeurs en vertegenwoordigers uit de straat en het bouwteam.

In januari 2019 is een bewonersavond geweest waar het ontwerp is uitgelegd toegelicht. Zie voor meer informatie de bewonersbrief van februari 2019 (pdf, 400 KB).

Bouwteam

Het projectteam heeft een werkvorm van een bouwteamconstructie. Dit bouwteam staat voor de samenwerking tussen het projectteam van de gemeente Deventer en Anteagroup Realisatie uit Deventer.

Ontsluitingsweg

De Brinkgreverweg is 1 van de belangrijkste ontsluitingswegen voor de oostkant van het centrum van Deventer. Eerder werd het deel tussen de Beestenmarkt en de Veenweg (2012) al aangepakt. Ook de Veenweg en de Ceintuurbaan zijn in de afgelopen jaren gereconstrueerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Brinkgreverweg? Neem contact op met projectleider Bjorn Hendriks van Gemeente Deventer, via telefoonnummer 0570 - 69 31 25 of e-mailadres bhw.hendriks@deventer.nl.

Luister ook naar het radio-interview van Deventer radio en televisie (Drtv) met de projectleider. Bjorn Hendriks vertelt meer over de werkzaamheden, de duur en de gevolgen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.