Brinkgreverweg

De Brinkgreverweg gaat op de schop. De gemeente pakt de weg aan tussen de Veenweg/Ceintuurbaan en de Van Oldenielstraat/Henri Dunantlaan. Eerder werd het deel tussen de Beestenmarkt en de Veenweg al aangepakt.

Wat gaan we doen?

  • de riolering vervangen;
  • het wegprofiel en de wegindeling verbeteren;
  • een nieuwe bomenstructuur aanbrengen.

We willen een optimale ruimte voor bomen, voetgangers, verkeer en parkeren. De gebruiker moet comfort en veiligheid ervaren op de Brinkgreverweg.  

Kap

Om ruimte te maken voor de nieuwe bomenstructuur, hebben we bomen gekapt. De overige werkzaamheden starten naar verwachting begin 2019.

Riool afkoppelen

Tijdens de aanpak van de Brinkgreverweg verkennen we de mogelijkheden van het afkoppelen van hemelwater van de woningen. Regenwater is schoon water. Dit schone water komt voor een groot deel in het gemengde riool terecht. Hierdoor vermengen schoon en smerig water en dat is jammer. Er zijn een aantal opties om het hemelwater af te koppelen. We onderzoeken welke optie de beste is voor de Brinkgreverweg.

Bewonersavond

Vanaf de zomer van 2018 is kennis gemaakt met de direct aanwonenden. De gemeente weet daardoor beter wat er wordt beleefd en speelt. Verder zijn de aanwonenden geïnformeerd over het proces. Er zijn gesprekken met ambassadeurs en vertegenwoordigers uit de straat en het bouwteam.

Bouwteam

Het projectteam heeft een werkvorm van een bouwteamconstructie. Dit bouwteam staat voor de samenwerking tussen het projectteam van de gemeente Deventer en Anteagroup Realisatie uit Deventer.

Inmiddels heeft het bouwteam zoveel input, dat zij het ontwerp grotendeels af kunnen maken. Dit ontwerp deelt zij op nog te bepalen moment met de omgeving.

Ontsluitingsweg

De Brinkgreverweg is 1 van de belangrijkste ontsluitingswegen voor de oostkant van het centrum van Deventer. Eerder werd het deel tussen de Beestenmarkt en de Veenweg (2012) al aangepakt. Ook de Veenweg en de Ceintuurbaan zijn in de afgelopen jaren gereconstrueerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Brinkgreverweg? Neem contact op met Bjorn Hendriks van de Gemeente Deventer, via telefoonnummer 0570 - 69 31 25 of e-mailadres bhw.hendriks@deventer.nl.