Boxbergerweg Diepenveen

De Boxbergerweg in Diepenveen wordt verkeersveiliger gemaakt. De werkzaamheden zijn gestart in de laatste week van november 2018.

De weg vanaf ten zuiden van de rotonde Wechelerweg en de Randerstraat in het noorden, is gedeeltelijk heringericht.

Bekijk de bewonersbrief van de BAM, november 2018 (pdf, 338 KB).

Aanpassingen

  • Bij de Randerstraat in het noorden wordt de ingang van de bebouwde kom duidelijker gemarkeerd. Hier komen extra 50 km/uur borden.
  • Op het wegdek van de rijbanen komen goed zichtbare 50 km/uur aanduidingen in kleur (zoals bij de Wilhelminabrug richting Deventer).
  • Er komen 2 verkeersdrempels.
  • Ter hoogte van de oversteek bij de Averlose Houtweg komt een verhoogd verkeersplateau.
  • Er komt een verhoogd verkeersplateau vlak voor de rotonde met de Wechelerweg, op de oversteek Ganzekooiseweg.
  • In de meest zuidelijk richting komt een drempel bij de entree van de bebouwing (ruim voor Boxbergerweg 18).

Bewoneravonden

Er zijn 2 bewonersavonden geweest. Bewoners hebben hierbij inbreng geleverd over mogelijke maatregelen. De reacties die wij hebben ontvangen, op de avond en ook via de e-mail, hebben geleid tot aanpassingen van de maatregelen. Bekijk de bewonersbrieven en de presentatie:

Evaluatie

De gemeente gaat het effect van de verkeersmaatregelen volgen. Zo nodig kunnen we over 2 jaar aanpassingen doorvoeren.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Heijnens van de gemeente Deventer, telefoonnummer: 14 0570 of per e-mail fj.heijnens@deventer.nl.