Logo Deventer wordt nóg knapper!

Roessinksweg en Salomonszegel

We gaan de Roessinksweg en de Salomonszegel opnieuw inrichten.

De weg heeft een rommelige uitstraling. Dit komt door de verschillende soorten verhardingen. Daarnaast heeft de Roessinksweg en de Salomonszegel de uitstraling van een 50km/h weg, terwijl de maximale snelheid 30km/h is.

Op de kaart ziet u waar we aan het werk gaan. Het gaat om de Roessinksweg en de Salomonszegel ‘van erfgrens tot erfgrens’.

Werkgebied herinrichting Roessinksweg

 

Wat gaat we doen?

De rijbaan wordt ingericht voor de maximale snelheid van 30km/h. We verwijderen het asfalt van de fietsstroken en vervangen de klinkerverharding door een nieuwe asfaltverharding. De groenstrook wordt verbreed, zodat de bestaande bomen meer ruimte krijgen. Om de snelheid verder te beperken komen er een aantal drempels in de rijbaan.

Riolering en lantaarnpalen (armaturen) worden niet vervangen. Dit is recent al gebeurd.

 

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp (pdf, 6 MB) is klaar. Wat is er onder andere verwerkt in het definitieve ontwerp?

  • Er worden 2 extra parkeervakken gerealiseerd langs de Salomonszegel;
  • parkeerplaatsen aan de Akkerdistel blijven behouden;
  • er worden geen werkzaamheden aan het hoofdriool uitgevoerd;
  • er komt een greppel langs de Roessinksweg voor het tijdelijk bergen van water;
  • het pad richting de brug wordt niet in half-verharding aangebracht.

Heeft u vragen over dit definitieve ontwerp of u wilt een reactie geven? Dan kunt u contact opnemen via roessinksweg@deventer.nl.

 

Planning

Op maandag 20 februari 2023 starten onze werkzaamheden aan de Salomonszegel. In deze 1e fase wordt de Salomonszegel afgesloten vanaf de Akkerdistel tot de Roessinksweg vanaf het Velddieppad. Dit duurt tot en met 24 maart.

In fase 2 wordt de Roessinksweg vanaf het Velddieppad tot De Braam afgesloten. Dit is van 27 maart tot en met 25 april 2023. De Salomonszegel en de Roessinksweg tot en met het Velddieppad zijn in deze fase bereikbaar.

Op 24 en 25 april 2023 worden alle wegvakken in de 2 fasen afgesloten. Dan brengt de aannemer het asfalt aan.

Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer. Hierin staat informatie over de werkzaamheden en de uitvoering.

 

Hieronder ziet u op de kaart de 2 fasen van werkzaamheden:

  • Fase 1 (rode lijn): de Salomonszegel is afgesloten vanaf de Akkerdistel tot de Roessinksweg vanaf het Velddieppad. Periode 20 februari tot en met 24 maart.
  • Fase 2 (blauwe lijn): de Roessinksweg vanaf het Velddieppad tot De Braam afgesloten. Periode 27 maart tot en met 25 april.

 

Bereikbaarheid, parkeren en afvalinzameling

De woningen blijven tijdens de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over onze werkzaamheden en de wijzigingen in de bereikbaarheid. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, vragen we bewoners gemotoriseerde voertuigen buiten het werkgebied te parkeren. 

Op de dagen dat de ophaaldienst het afval komt inzamelen, kunnen de bewoners de containers gewoon buiten aan de straat zetten. Als de woning niet bereikbaar is voor de ophaaldiensten, dan kunnen wij helpen de containers te zetten op plekken die wel bereikbaar zijn.

 

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het ontwerp? Stuur een e-mail naar roessinksweg@deventer.nl.

Wilt u meer weten over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij de aannemer. Stuur een e-mail naar r.kellij@hoornstra-infrabouw.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar 0313 - 47 61 00.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.