Naar home

Roessinksweg en Salomonszegel

We gaan de Roessinksweg en de Salomonszegel opnieuw inrichten.

De weg heeft een rommelige uitstraling. Dit komt door de verschillende soorten verhardingen. Daarnaast heeft de Roessinksweg en de Salomonszegel de uitstraling van een 50km/h weg, terwijl de maximale snelheid 30km/h is.

Op de kaart ziet u waar we aan het werk gaan. Het gaat om de Roessinksweg en de Salomonszegel ‘van erfgrens tot erfgrens’.

Werkgebied herinrichting Roessinksweg

 

Wat gaat we doen?

De rijbaan wordt ingericht voor de maximale snelheid van 30km/h. We verwijderen het asfalt van de fietsstroken en vervangen de klinkerverharding door een nieuwe asfaltverharding. De groenstrook wordt verbreed, zodat de bestaande bomen meer ruimte krijgen. Om de snelheid verder te beperken komen er een aantal drempels in de rijbaan.

Riolering en lantaarnpalen (armaturen) worden niet vervangen. Dit is recent al gebeurd.

 

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp (pdf, 6 MB) is klaar. Wat is er onder andere verwerkt in het definitieve ontwerp?

  • Er worden 2 extra parkeervakken gerealiseerd langs de Salomonszegel;
  • parkeerplaatsen aan de Akkerdistel blijven behouden;
  • er worden geen werkzaamheden aan het hoofdriool uitgevoerd;
  • er komt een greppel langs de Roessinksweg voor het tijdelijk bergen van water;
  • het pad richting de brug wordt niet in half-verharding aangebracht.

Heeft u vragen over dit definitieve ontwerp of u wilt een reactie geven? Dan kunt u contact opnemen via roessinksweg@deventer.nl.

 

Planning

In februari 2023 starten de werkzaamheden. Direct omwonenden ontvangen begin 2023 een bewonersbrief van de aannemer. Hierin staat informatie over de werkzaamheden en de uitvoering.

 

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project? Of wilt u op de hoogte blijven van de vervolgplannen? Stuur dan een e-mail naar roessinksweg@deventer.nl.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.