Logo Deventer wordt nóg knapper!

Vliegend Hert

Op donderdag 8 december 2022 heeft de informatieavond plaatsgevonden over de plannen voor de aanpassing van Vliegend Hert. Omdat veel omwonenden bezwaar hebben tegen de afsluiting van het Vliegend Hert voor auto’s, heeft de gemeente besloten dat dit niet doorgaat.

De opmerkingen van bewoners worden serieus genomen.

De komende tijd wordt het project in breder verband onderzocht. De opmerkingen die 8 december zijn gemaakt, worden daarbij meegenomen.  

 
Groot onderhoud Vliegend Hert 

De aanleiding van het project is dat Vliegend Hert aan de beurt is voor groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en bovendien komen er klachten over auto’s die met hoge snelheid over Vliegend Hert rijden. De gemeente was daarom van plan om ook de inrichting van de straat aan te passen en toekomstbestendig te maken. Het plan was om de straat alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk te maken, met minder asfalt, meer groen, meer klimaatbestendig.  

 
Vrees voor veel verkeer over Atalanta 

Tijdens de informatiebijeenkomst gingen medewerkers van de gemeente in gesprek over deze voorgestelde aanpassingen. Daar bleek dat een groot deel van de aanwezigen grote bezwaren heeft tegen de voorstellen.

Mensen vrezen dat het autoverkeer over Atalanta gaat, als ze niet meer over Vliegend Hert mogen. Bewoners van Atalanta geven aan dat hun straat al erg druk is, met veel geparkeerde auto’s. Bovendien vragen ze zich af of fietsers wel gebruik zullen maken van Vliegend Hert, omdat de route over Atalanta korter is. Daarnaast waren er veel mensen die aangaven dat auto’s veel te hard rijden op Vliegend Hert.  

 
Maatregelen Vliegend Hert goed onderzoeken 

Deze vragen, opmerkingen en bezwaren hebben de medewerkers van de gemeente met de wethouder doorgenomen. De voorgenomen afsluiting van Vliegend Hert voor auto’s roept zoveel bezwaren op, dat we hebben besloten om dit niet door te laten gaan.

We onderzoeken welke maatregelen we op Vliegend Hert kunnen nemen die zowel het wegdek verbeteren als de snelheid van het autoverkeer remmen. Ook bekijken we of er maatregelen op Atalanta nodig en mogelijk zijn om de knelpunten die mensen daar ervaren te verminderen.  
 
Zodra meer bekend is welke aanpassingen we voorstellen voor Vliegend Hert, worden bewoners hierover geïnformeerd.

 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op via e-mailadres vliegendhert@deventer.nl.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.