Naar home

Noorderplein

We gaan de rotonde op het Noorderplein opnieuw inrichten. Deze rotonde is onderdeel van 1 van de routes van het hoofdfietsnetwerk van de gemeente Deventer.

De afgelopen jaren waren er verschillende verkeersongevallen op de rotonde aan het Noorderplein. Ook voldoet de inrichting van de rotonde niet meer aan de veiligheidsrichtlijnen. Daardoor kunnen er ingewikkelde en ongewenste situaties ontstaan. Denk aan auto’s die inhalen op de rotonde en fietsers die slecht zichtbaar zijn.

Hieronder een luchtfoto van de huidige situatie rond de rotonde Noorderplein.

Luchtfoto van rotonde Noorderplein

 

Doel van de herinrichting

Met de herinrichting van de rotonde aan het Noorderplein wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal verkeersongevallen verminderen. Ook moet de rotonde voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

 

Proces

Voordat er met de herinrichting kan worden begonnen, worden er eerst een aantal stappen doorlopen. Zo is er een 1e overleg met direct omwonenden en belanghebbenden tijdens een informatieavond. Daarna wordt een schetsontwerp gemaakt. In de schetsfase vinden er ook gesprekken plaats met diverse belangenorganisaties. In het schetsontwerp wordt er nagedacht over:

  • het maken van vrijliggende fietspaden, zodat fietsers de rotonde moeten volgen;
  • het gebruik van snelheidremmende maatregelen voor het doorgaande verkeer;
  • de aanleg van een stop-/opstelplek voor fietsers, zodat ze beter worden gezien; 
  • het aanleggen van nieuwe riolering, die aangepast is aan het veranderende klimaat.

Op basis van het schetsontwerp wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Op het voorlopig ontwerp kunnen direct omwonenden en belanghebbenden weer reageren. Hun inbreng wordt verwerkt in een openbare reactienota. Daarna wordt het definitief ontwerp gemaakt.

 

Planning

In grote lijnen ziet de planning voor de herinrichting (onder voorbehoud) als volgt uit:

  • 3e en 4e kwartaal 2022: informatieavond, gesprekken, schetsontwerp, voorlopig en definitief ontwerp;
  • 1e kwartaal 2023: voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting;
  • 2e kwartaal 2023: uitvoering van de herinrichting.

Op 19 december 2022 wordt er een bodem- en asfaltonderzoek uitgevoerd op de rotonde aan het Noorderplein. Dit wordt gedaan door de firma Schagen. De rotonde wordt niet afgesloten. Wel zijn er verkeersregelaars, zodat alles veilig verloopt. 

 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact op nemen met Rob Schutte, projectleider gemeente Deventer: Je bereikt hem via telefoonnummer 14 0570.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.