Logo Deventer wordt nóg knapper!

Overeenstemming maatregelen verbetering fietsroute (F348) en provinciale weg (N348)

Met brede steun uit de omgeving kiest de Stuurgroep Verkenning FN348 definitief voor de samenhangende oplossing voor de verbetering van fietsroute F348 en provinciale weg N348.

De colleges van Deventer, Lochem en Zutphen staan achter het resultaat van de verkenning. Als de gemeenteraden voor de zomer instemmen met de financiële bijdragen aan de fietsroute, start waarschijnlijk dit najaar de verdere uitwerking van de voorstellen en het voorbereiden van vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden zelf is voorzien eind 2025. 

 

Nader onderzoek

Vanuit de omgevingsconsultatie kwamen enkele verbeterpunten naar voren die de 4 overheden willen onderzoeken. Het gaat om de haalbaarheid van een nieuw verbindingspad tussen de Kratonweg en het nieuwe fietspad aan westzijde van de N348, zodat fietsers en voetgangers daar niet meer de provinciale weg over hoeven te steken. 

Daarnaast wordt bij het Nijenbeeksepad gekeken naar mogelijkheden om de provinciale weg over te steken en om bomen en een haag te behouden. Ook de haalbaarheid van een rechtstreekse verbinding tussen de Lochemseweg in Epse en de locatie van de fietstunnel ten zuiden van Epse vraagt om nader onderzoek. De reactienota van de omgevingsconsultatie met daarin het voorgestelde maatregelenpakket is in te zien op www.gelderland.nl.

 

Samenhangende oplossing

Het resultaat van de Verkenning bestaat uit een fietsroute tussen Deventer en Zutphen langs de provinciale weg en de Zutphenseweg door Eefde en maatregelen op de N348. Als onderdeel van de fietsroute komt ten zuiden van Epse een fietstunnel onder de provinciale weg, een nieuw fietspad tussen Epse en Gorssel - dat verplaatst en verbreed wordt - en een nieuw fietspad tussen de Hoofdstraat noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel.

Tussen de Hoofdstraat noord en zuid ligt nu nog geen fietspad. Tot slot bestaat het maatregelenpakket uit een fietsvriendelijkere inrichting bij de Zutphenseweg in Eefde en het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 km/uur.

 

Snelheidsverlaging tussen Eefde - Gorssel

Tussen Eefde en Gorssel verlaagt de provincie de snelheid van 80 naar 60 km/uur in combinatie met een aangepaste inrichting van de weg. Die inrichting helpt bij het afdwingen van de verlaagde snelheid en attendeert passanten op de bewoning en (het gebruik van) de vele inritten. 

Gekoppeld aan deze maatregel kijkt de provincie op de overige delen van de N348 naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen zodat een gelijkmatig snelheidsbeeld ontstaat. Deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland als wegbeheerder.

 

Doorfietskwaliteit 

Een hoogwaardige fietsroute voor de hele route is realiseerbaar op het deel tussen Epse en Gorssel. Het deel van de route tussen Gorssel en Zutphen wordt ‘doorfietskwaliteit’. Een hoogwaardige kwaliteit is hier niet haalbaar omdat daar forse ruimtelijke ingrepen voor nodig zijn, zoals slopen van woningen, verplaatsen van 10-tallen uitritten en kap van veel bomen. De zogenaamde combi-route door het buitengebied richting rondweg Eefde en Gorssel is afgevallen.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.