Logo Deventer wordt nóg knapper!

5 varianten om files en doorstroming Epse - A1 aan te pakken

Kaart met markering deel Deventerweg (N348) waarop de varianten zijn gebaseerd. Het gaat om een deel tussen 2 verkeerslichten, tussen Deventer, A1 en Epse.

Provincie Gelderland heeft met de gemeenten Lochem en Deventer, 5 verkeerskundige varianten bedacht.

Hiermee moet het verkeer op de Deventerweg (N348) tussen Deventer, de A1 en Epse vlot en veilig doorstromen. 

Nu stroomt het verkeer niet goed door en ontstaan er steeds meer files. Dat wordt de komende jaren steeds meer. De omgeving is uitgenodigd om te reageren op deze varianten.

 

Impressies varianten

Het gaat om varianten die vanuit verkeerskundig oogpunt zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Bekijk de impressies van de 5 varianten. Deze richten zich op het kruispunt vanaf de Deventerweg (N348) / Lochemseweg (N339) tot aan de kruising afrit A1 met de Deventerweg.

De varianten 1 tot en met 4 gaan uit van een verdubbeling van het aantal rijstroken tussen beide kruispunten, verschillen voor wat betreft de maximum snelheid (70 of 80 km/uur) en de ligging (oostzijde of westzijde). Variant 5 gaat uit van de Lochemseweg als parallelweg van de N348, als nieuwe aansluiting en entree voor de kern Epse.

 

Reageren? 

De provincie staat aan het begin van het onderzoek. De varianten staan nog niet vast. Met aanwonenden en de klankbordgroep gaat de provincie in gesprek over deze verkeerkundige varianten. Ook andere belanghebbenden kunnen reageren en laten weten welke kansen en bedreigingen men voor de varianten ziet. Reageren kan uiterlijk tot en met 7 april 2023 via het reactieformulier.

 

Vervolg 

Er is nog geen rekening gehouden met de effecten op de omgeving. Dat gebeurt in de volgende stap. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een voorkeursvariant. Dat is 1 van de onderzochte varianten of een combinatie van 1 of meerdere varianten.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.

Kaart met markering deel Deventerweg (N348) waarop de varianten zijn gebaseerd. Het gaat om een deel tussen 2 verkeerslichten, tussen Deventer, A1 en Epse.