Logo Deventer wordt nóg knapper!

Inloopavonden over plan fietsroute (F348) en provinciale weg (N348)

De verkenning of er een uitstekende fietsroute (F348) kan komen tussen Epse en Zutphen én hoe de knelpunten aan de provinciale weg aangepakt kunnen worden, is bijna klaar. Provincie Gelderland en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen komen als stuurgroep tot 1 oplossing voor de fietsroute én de provinciale weg. Voordat de uitkomst van de verkenning wordt vastgesteld, kan de omgeving een reactie geven op deze voorstellen. Dat kan tot en met 1 maart 2023.

Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari 2023 zijn er inloopbijeenkomsten over de voorstellen.

Voorstel verbeteren fietsroute tussen Zutphen en Deventer

De fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. Er komt een fietstunnel ten zuiden van Epse, een vernieuwd fietspad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat-zuid in Gorssel. In Eefde-noord is het voorstel voor een fietsvriendelijker inrichting van de Zutphenseweg tot aan de spoorlijn en het verlagen van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 km/u.

De alternatieve route, de zogenaamde Combi-route, valt af. Deze variant liep ten zuiden van Gorssel via het buitengebied richting de rondweg Eefde en De Mars.

 

Voorstel provinciale weg

Voorstel is om de weg (N348) tussen Eefde en Gorssel aan te passen. De maximumsnelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km/u. De weg wordt daarom opnieuw ingericht. Een van de maatregelen is het benadrukken van de vele uitritten. De bomenrijen langs de weg kunnen in dit voorstel blijven staan.

 

Inloopbijeenkomsten

Provincie Gelderland organiseert 2 informatiebijeenkomsten op dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari in de Protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel tussen 19.30 en 21.00 uur. De voorstellen voor de fietsroute en het wegvak Eefde-Gorssel worden daar op tekening toegelicht en belangstellenden kunnen met medewerkers van de provincie en de gemeenten in gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

 

Reageren?

De voorstellen zijn nog niet definitief. Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 kan iedereen reageren op de voorstellen. De voorstellen om de fietsroute en het wegvak tussen Eefde en Gorssel te verbeteren vindt u op www.gelderland.nl. Ook vindt u daar het digitale reactieformulier.

 

Stuurgroep

De Stuurgroep Verkenning FN348 is positief over de voorstellen en heeft besloten deze vrij te geven voor een volgende stap in het participatieproces. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen op basis van ingebrachte ideeën, wensen uit eerdere consultatieronden en (aanvullende) onderzoeken. Er zijn dus nog geen besluiten genomen. De reacties van aan- en omwonenden en andere belangstellenden, betrekken de 4 overheden bij hun besluit over het resultaat van de verkenning.

 

Vervolg

De stuurgroep Verkenning FN348 adviseert begin april 2023 de dagelijkse besturen van de provincie en de gemeenten over de voorstellen. Daarna nemen de besturen een besluit over de uitkomst van de verkenning en de financiële middelen om de voorstellen uit te voeren. Naar verwachting start dan dit najaar de verdere uitwerking van de voorstellen en de voorbereiding van vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden aan weg en fietspad is dan op zijn vroegst in 2025.

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.