Naar home

Havezatelaan

Vanaf juni 2021 zijn we aan het werk geweest in de Havezatelaan. We hebben in verschillende fasen de rotonde, de Havezatelaan en omliggend gebied inclusief de parkeerterreinen van de flats aangepakt.

Aan onderhoud waren toe:

  • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
  • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
  • de rotonde Laan van Borgele;
  • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
  • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
  • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

 

Definitief ontwerp is gereed

Het ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

 

Verduurzamen

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • het oppervlak ongeveer 10% meer groen en beplanting bevat dan in de oude situatie?
  • we regenwater onder de nieuwe rijbaan in een speciale fundatie opvangen, vasthouden en laten infiltreren?
  • we het regenwater van de flats (gedeeltelijk, de voorzijde van de flats) afkoppelen en het water laten infiltreren?
  • dat Circulus Berkel, naast de bestaande afvalcontainers, ook papiercontainers en groente, fruit en tuinafval (GFT) containers bij de flats laat plaatsen?

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Monique van Bekkum:

 

Bekijk de video van de herinrichting Havezatelaan (3 minuten). U ziet hierin beelden van de werkzaamheden en het resultaat.

Naar een YouTube filmpje

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook.