Peilbuizen langs het Overijssels kanaal

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maakt plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving.

Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streeft het waterschap naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. 

Voorbereidende onderzoeken

Om te monitoren hoe de grondwaterpeilen reageren in de omgeving van het kanaal, voor, tijdens en na baggerwerkzaamheden, plaatst WDODelta op verschillende plekken peilbuizen. Een peilbuis is een buis van een paar meter lang. Die plaatst het waterschap in de bodem. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo meet WDODelta de stand van het grondwater en krijgt dit extra informatie. Het waterschap baggert het Overijssels kanaal om te zorgen dat het water diep genoeg blijft, en voor een goede aan- en afvoer van het water. 

Hieronder ziet u een peilbuis (grondwatermeetpunt).

Grondwatermeetpunt

Contact

Wilt u meer informatie over het project? Kijk op www.wdodelta.nl/overijsselskanaal. Heeft u hierna nog vragen, neem dan contact op met omgevingsmanager Paul Penning:

 

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.