Oerdijk: aanpassing woningopritten

Bewoners op de Oerdijk hebben aangegeven dat zij de geleidebanden van de oprit naar hun woning graag verlaagd zien. De aanpassingen vinden plaats van maandag 31 januari tot vrijdag 11 februari 2022.

De werkzaamheden verdelen we in 2 fasen:

  • Fase 1: Groot Wielens tot Vosmanskamp. Omleidingsroute via de Stittelerweg. De beweegbare paal hoek Stittelerweg – Colmschaterstraatweg wordt tijdens deze periode omlaag gezet.
  • Fase 2: Vosmanskamp tot Kolkmansweg. Omleidingsroute via Vosmanskamp en Ganzeboomsweg. 

Bekijk hieronder de omleidingsroutes:

Omleidingen werkzaamheden Oerdijk

Aanwonenden

Bent u direct aanwonende van de Oerdijk binnen het werkgebied van fase 1 of fase 2? En wilt u gedurende de werkzaamheden weg met de auto? Dan vragen wij u de auto tussen 07.00 en 16.00 uur buiten het werkgebied te parkeren. Buiten de genoemde tijden is de weg open voor doorgaand verkeer. 

Contact

Heeft u praktische vragen over de werkzaamheden? Neem contact op met de heer Peter Baalhuis, toezichthouder namens de gemeente:

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.