Asfaltonderhoud Ganzekooisweg

Van dinsdag 6 tot en met dinsdag 20 april 2021 werken we aan het asfalt op de Ganzekooisweg in Diepenveen. We vernieuwen de deklaag.

Het asfalt wordt deels weggefreesd en opnieuw aangebracht. Verder maken we een passeerhaven. De inritten sluiten we aan op het asfalt en de bermen worden afgewerkt. In de afbeelding is het werkvak zichtbaar gemaakt in rood.

Planning

  • Woensdag 7 april: we gaan asfalt wegfresen. Woningen blijven bereikbaar. Er is wel hinder.
  • Vrijdag 9 april: we gaan asfalteren. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer. Woningen zijn alleen te voet of per fiets bereikbaar.
  • Vanaf maandag 12 april: we werken aan de passeerhaven. Deze week sluiten we ook de inritten aan op het asfalt en werken we de bermen af. Woningen blijven bereikbaar. Er is wel hinder. Op de dag van asfalteren zijn woningen niet of lastig bereikbaar.
  • Dinsdag 20 april: we verwachten dat de werkzaamheden zijn afgerond.

Afvalinzameling

Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Plaats uw container buiten het werkvak. Als het nodig is, dan zorgt de uitvoerder ervoor dat uw container wordt verplaatst. Na lediging plaatst de uitvoerder uw container terug.

Contact

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder of bij Gemeente Deventer.

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.