Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Keizerstraat wordt definitief eenrichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de Keizerstraat tussen Singel en Brinkpoortstraat eenrichtingsverkeer wordt richting Brink. De verkeersrichting in de Brinkpoortstraat wordt omgedraaid. Verkeerskundig onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van omwonenden en de centrumgarage, wijst uit dat dat verkeerskundig goed mogelijk is.

Bewoners aan de Brinkpoortstraat en de Centrumgarage maken zich zorgen over het instellen van eenrichting in de Keizerstraat. Zij zijn bang dat de Singelstraat te druk is om het verkeer te verwerken. Artsen aan de Brinkpoortstraat vrezen dat rijtijden naar het ziekenhuis toenemen. De Centrumgarage verwacht dat de wachtrijen terugslaan tot in de garage.

Resultaten onderzoek

Uit verkeersmetingen gedurende 8 dagen blijkt dat normaal gesproken verkeer uit de Brinkpoortstraat (bij omdraaien √©√©nrichtingsverkeer) de wijk prima kan verlaten richting Singel. Met de uitkomsten van het onderzoek is voldoende onderbouwd dat het omdraaien van √©√©nrichtingsverkeer in de Brinkpoortstraat mogelijk is, en het ontwerp hierop niet aangepast hoeft te worden.

Plannen

De Keizerstraat wordt de rode loper naar de binnenstad. Nieuwe rode klinkers, meer bomen en groen, nieuwe verlichting: de Keizerstraat wordt een gastvrije entree naar de binnenstad. De materialen sluiten aan op die van de Brink en stationsomgeving. Door een smallere rijbaan ontstaat meer ruimte voor voetgangers, fietsparkeren en groen. Tegelijkertijd wordt het riool vernieuwd, dat is dringend nodig.

In april start de uitvoering. Blijf op de hoogte via www.deventer.nl/keizerstraat.