Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Snoeiwerkzaamheden Kapjeswelle en Onder de Linden

Op dinsdag 11 februari gaan we bomen snoeien op de Kapjeswelle en Onder de Linden. Tijdens een periodieke controle bleek dat snoeiwerkzaamheden nodig zijn.

Werkgebied snoeiwerkzaamheden Kapjeswelle en Onder de Linden

Tijdens de werkzaamheden zijn de Kapjeswelle en Onder de Linden, tussen de Ossenweerdstraat en de Nieuwe Markt, afgesloten. Bij de te snoeien bomen geldt een parkeerverbod. De afsluitingen en parkeerverboden geven we aan met borden.

We maken van het moment gebruik om technisch onderzoek te doen aan de monumentale plataan. Hierbij bepalen we de stabiliteit van de boom. Dat doen we met een trekproef.

Meer weten?

Voor meer informatie over het snoeien kunt u terecht bij de heer Bart Kroeze (uitvoerder bomen):