Onderhoud aan de bomen in Park Braband en Douwelerkolk

In het parkbos ‘Park Braband’ en natuurgebied ‘Douwelerkolk’ zijn verschillende bomen gemerkt met een stip. De bomen met een stip worden voor half februari 2021 gekapt door Het Groenbedrijf in opdracht van de gemeente Deventer. Door deze bomen weg te halen ontstaat er een veiligere situatie in de nabijheid van formele paden en woningen. Daarnaast geeft dit ook meer ruimte voor de overblijvende bomen, zodat deze gezond en veilig op kunnen groeien.

De bomen met een rode stip worden gekapt. Bomen met een blauwe stip moeten ingrijpend gesnoeid worden. Daarnaast worden dode en slechte takken boven paden en nabij woningen die een risico vormen,  ook verwijderd. Bij bomen die met een streep gemarkeerd zijn, zal alleen de stam blijven staan. Dit zijn stammen die waardevol zijn op het gebied van ecologie.

Waarom is deze ingreep nodig?

In 2019 zijn in deze gebieden bomen omgewaaid. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bomen in deze bosachtige gebieden, en om de veiligheid voor gebruikers en aanwonenden van deze gebieden te vergroten, is besloten om als pilot in deze gebieden de bomen te inspecteren en op basis daarvan maatregelen uit te voeren.

Veiligheidsonderhoud

De maatregelen bestaan uit het verwijderen van dood hout nabij de paden, en het verwijderen van slechte bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden in deze gebieden. Dode takken of slechte bomen die geen risico vormen (omdat ze bijvoorbeeld ver van paden af staan) worden niet verwijderd. Dood hout is waardevol voor zwammen en paddenstoelen, insecten en vogels zoals de specht.

Dunning

Er worden ook dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) dieper in de bospercelen uitgevoerd.

Bosontwikkeling

Dunnen is de belangrijkste maatregel die een beheerder tot zijn beschikking heeft om de bosontwikkeling te sturen. Bij dunning worden de ‘beste’ bomen bevoordeeld door het verwijderen van concurrenten. Vanuit natuuroogpunt is een belangrijk neveneffect dat plaatselijk meer licht tot de bosbodem kan doordringen. Daarmee ontstaat ruimte voor de vestiging van licht- en warmte behoevende diersoorten en ondergroeisoorten. Delen van het parkbos worden niet gedund zodat er ook donkerder plekken blijven bestaan met een meer ongestoorde ontwikkeling van de vegetatie.

Geen kapvergunning nodig

Voor de onderhoudsmaatregelen is geen kapvergunning nodig, de werkzaamheden vallen onder 'dunnen'. Dit is geregeld in artikel 4.11 van de APV.

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via Facebook en Twitter.