Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Oude Molen wordt bebouwde kom

Om de verkeersveiligheid bij buurtschap Oude Molen te verbeteren, heeft de provincie recent een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Holterweg met de Oude Molenweg-Oostermaatsdijk. Om de veiligheidssituatie verder te verbeteren, wijst de gemeente Oude Molen aan als bebouwde komgebied, met een verlaging van de maximumsnelheid naar 50 km/h.

Oude Molen, gem. Deventer

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Verkeersveiligheid verbeteren

Op dit kruispunt vonden in de periode 2009 – 2016 18 verkeersongevallen plaats. Uit een analyse blijkt het vooral om voorrangsongevallen te gaan. Dat was aanleiding voor de provincie Overijssel om met gemeente en bewoners, de verkeersveiligheid daar te verbeteren. Belangrijk onderdeel was de aanleg van een rotonde. Ook is het goed om de snelheid te beperken.

Snelheid naar 50

Daarom is besloten dat de snelheid teruggebracht wordt naar 50 km/h door de komgrens aan te passen op het betreffende weggedeelte. De provincie past de inrichting van het betreffende wegvak daar op aan.