Snoeiwerkzaamheden deel Jan Luykenlaan en Reinckenstraat

De Jan Luykenlaan tussen de Stalpaert van der Wielstraat en de Brederodelaan is van maandag 21 tot en met woensdag 23 oktober afgesloten. Er zijn snoeiwerkzaamheden. Donderdag 24 en vrijdag 25 oktober worden de bomen aan de J.A. Reinckenstraat gesnoeid.

Op de plaats van de snoeiwerkzaamheden wordt een parkeerverbod ingesteld. De afsluiting en parkeerverboden worden met verkeersborden aangegeven.

Snoeien

Elke 3 jaar controleert Het Groenbedrijf de bomen in de Jan Luykenlaan en Reinckenstraat. Uit de controle blijkt dat zij de bomen moeten snoeien.