Uitvoering werkzaamheden Deventerweg, Enklaan en Woertmansweg

De planning is aangepast van de werkzaamheden aan de Deventerweg-Enklaan en Woertmansweg. Deze zouden starten nadat de werkzaamheden buiten de kom waren afgerond.

Bereikbaarheid

Vanaf begin oktober zijn alle routes in het dorp weer bereikbaar. Beoogde hervatting van de werkzaamheden is nu begin november.

Aanpassingen ontwerp

Op verzoek van omwonenden worden de Enklaan en de Woertmansweg uitgevoerd met ‘fietssuggestiestroken’. Dat betekent dat daar parkeren op de rijbaan mogelijk blijft. De plateaus in de bochten worden aangepast om de verkeerssnelheid verder af te laten remmen. Zie de ontwerptekening (pdf, 5 MB).

Verkeersbesluiten

Op woensdag 19 september zijn verkeersbesluiten gepubliceerd voor deze aanpassingen. Er kan bezwaar tegen worden gemaakt gedurende zes weken na publicatie. Pas daarna kan de gemeente de werkzaamheden laten uitvoeren:

  • Het aanbrengen van fietsstroken op de Deventerweg
  • Het wijzigen van de voorrangssituatie op de kruising Deventerweg-Enklaan
  • Het wijzigen van de voorrangssituatie op de kruising Enklaan-Woertmansweg

Meer informatie

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.