Opruimen stormschade

Vanaf 5 februari start Het Groenbedrijf met het opruimen van de stormschade in Het Nieuwe Plantsoen. Bij deze klus wordt het Groenbedrijf geholpen door een bedrijf uit de regio, dat gespecialiseerd is in bosbouwwerkzaamheden.

Stormschade nieuwe plantsoen

Tijdens de orkaanstorm van 18 januari 2018 is Het Nieuwe Plantsoen behoorlijk getroffen. Bomen zijn omgewaaid, afgebroken of scheef komen te staan.

In de week van 5 februari maken we het park weer veilig en begaanbaar. Er wordt bewust staand en liggend dood hout achter gelaten in het bospark. Deze afgebroken bomen hebben grote waarde voor de natuur. Insecten vinden er een leefomgeving waardoor andere dieren zoals vogels en kleine zoogdieren hier ook weer van profiteren. Een enkele gekantelde kluit laten we rechtop staan omdat vogels hier een leefomgeving in vinden. Zo verhogen we de biodiversiteit in het park.

Het boswerk moet met grote machines worden uitgevoerd die speciaal bedoeld zijn voor dit bosbouwkundig werk. Door inzet van deze machines wordt het aantal transportbewegingen en spoorvorming tot een minimum beperkt. We verwachten dat het werk eind van de week klaar is. In het najaar worden, daar waar nodig, bomen en bospercelen opnieuw aangeplant.

Worpplantsoen

Ook het Worpplantsoen is zwaar getroffen tijdens de storm van 18 januari. Monumentale bomen zijn met kluit en al gekanteld en de Lindelaan is zwaar beschadigd. De kletsnatte, verzadigde bodem gecombineerd met de extreme stormkracht heeft tot deze ravage geleid.

Opruimen en herstellen is vanwege het hoge water en de natte bodem nog niet mogelijk. De draagkracht van de bodem is onvoldoende. Machines die nodig zijn om de zware bomen op te ruimen, komen daardoor vast te zitten en rijden het park kapot. We moeten daarom wachten tot de bodem voldoend is opgedroogd en weer draagkrachtig is geworden. In het najaar worden er nieuwe bomen aangeplant om het park te herstellen.

Bekijk over de stormschade op de Worp ook het interview op RTV Oost met Marcel Wenker, groenadviseur bij de Gemeente Deventer.

Rijsterborgherpark

In het monumentale Rijsterborgherpark zijn tijdens de storm 4 bomen omgewaaid. Het park is het minder zwaar getroffen dan bijvoorbeeld het Worpplantsoen of het Nieuwe Plantsoen. De bomen zijn inmiddels in vervoerbare stukken gezaagd en worden binnenkort door Het Groenbedrijf opgeruimd. 2 van de 3 zuilvormige Italiaanse populieren van deze karakteristieke groep bomen, zijn de meest in het oog springende stormslachtoffers. In het najaar worden er nieuwe bomen aangeplant om het park weer in haar oude luister te herstellen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de opruimwerkzaamheden, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.